Moravská Třebová distribuuje ochranné pomůcky

rousky

Město Moravská Třebová je obec s rozšířenou působností z čehož plynou i povinnosti v době nouzového stavu. Jednou z povinností je i distribuce osobních ochranných pracovních pomůcek (dále jen OOPP), které byly za pomoci určených zaměstnanců městského úřadu, hasičů a městské policie přepraveny na výdejní místo.


„Z Pardubického kraje nám bylo přiděleno 3 800 ks OOPP. V tuto chvíli jsou ochranné pomůcky určeny pouze pro subjekty zdravotnických zařízení a soc. služeb a praktické a odborné lékaře na území Obce s rozšířenou působností Moravská Třebová, máme daný alokační klíč, podle kterého pomůcky přerozdělujeme a vydáváme oproti podpisu jednotlivým institucím a lékařům“, uvádí k situaci Jitka Selingerová, vedoucí odboru sociálních věcí a školství, která má ochranné pomůcky a jejich distribuci ve své kompetenci.

„Během víkendu jsme připravili novou distribuční síť OOPP, která by byla využita v dalších dnech v případě, pokud bychom se od státu dočkali dodávek velkého množství materiálu pro orgány samosprávy. Jako další distribuční místa byly vybrány tyto obce: Jevíčko, Městečko Trnávka, Staré Město a Křenov. Tyto obce budou provádět další přerozdělení do spádových obcí ve svém okolí dle určené metodiky. Také zprovozňujeme hejtmanem Pardubického kraje určené školské zařízení a to školku na ul. Jiráskova, která bude od úterý 24. března poskytovat péči o děti a mládež ve věku od 3 – 10 let prioritně zaměstnancům pracující ve zdravotnických profesích a dalším, které určuje opatření hejtmana“, dodává místostarosta Miloš Mička.

„Ke všem událostem, které průběžně vyvstávají v rámci nouzového stavu pravidelně zasedá Bezpečností rada ORP Moravská Třebová. Řídí se nejen pokyny nadřízených orgánů, ale v rámci své působnosti koordinuje a rozhoduje o dalších činnostech důležitých jak pro chod města a bezpečnost jeho obyvatel, tak i úkoly v rámci správního území ORP“, konstatuje Karel Gregor, tajemník bezpečnostní rady a krizového štábu ORP Moravská Třebová.


Vytvořeno 23.3.2020 12:32:38 | přečteno 499x | horackova.pavlina