Moravská Třebová je nejzelenějším městem na Svitavsku

zelen

Zelené plochy pokrývají 50 % z celkové výměry katastru města. Do výpočtu jsou zahrnuty zahrady, ovocné sady, trvalé travní porosty a lesní plochy. Občané mohou také nahlédnout do nově vytvořeného pasportu veřejné zeleně, který je dostupný v rámci mapového portálu města.

Pasport obsahuje informace o lokalizaci jednotlivých prvků zeleně na území města včetně údajů o jejich struktuře a kvantitativním zastoupení.


Vytvořeno 30.5.2018 | přečteno 238x | v.dokoupil