Moravská Třebová má díky Městu pro byznys energetického starostu

14 Mesto Moravska Trebova

Cenu udělenou v projektu Město pro byznys v rámci hodnocení ekonomických aktivit a jejich přínosu pro obyvatele sledovaných sídel převzal minulý týden starosta města Moravská Třebová Miloš Izák.

Město Moravská Třebová se pod vedením starosty Izáka věnuje energetickým otázkám dlouhodobě a systematicky. Jeho dva projekty EPC přinášejí roční úsporu v celkové výši cca 4,5 mil. Kč. Úspory budou městu přicházet po dobu deseti let, mezi roky 2015 a 2024. Úsporná opatření přitom nejsou projektována jen pro budovy typu základní školy nebo objekt sociálních služeb, jak je tomu při využití metody EPC ve městech obvyklé, ale i pro moravskotřebovský zámek. Ve městě je též v dalších objektech, které „nepatří“ do projektu EPC, zaváděn energetický management s důrazem na monitoring provozu a spotřeb energie instalovaných zařízení, jeho vyhodnocení a optimalizaci provozních parametrů, vše v rámci služby centrálního dispečinku. Další projekty pro zvyšování energetické efektivity jsou plánovány v blízké budoucnosti. 

Zdroj: http://www.mestoprobyznys.cz/aktuality/id/2405/page/1 

Vytvořeno 25.4.2017 13:21:53 | přečteno 417x | dagmar.zouharova