Moravská Třebová pomohla Ukrajině

Začátek spolupráce mezi městy Moravská Třebová a Vlaardingen se datuje do roku 1992. Během doby, po kterou obě města spolupracují, bylo realizováno několik velkých projektů, z nichž nejvýznamnější je projekt Občanského informačního centra na radnici v Moravské Třebové.

Úspěšný transfer holandského know-how a jeho implementace do českého prostředí měl za následek nejen zlepšení úrovně služeb poskytovaných radnicí občanům města Moravská Třebová, ale bylo také po celou dobu monitorováno holandským Sdružením municipalit (VNG), které práci holandských odborníků, za podpory ministerstva zahraničí Nizozemska, financovalo. Pozitivní výsledky projektu přinesly městu kromě vzrůstu prestiže také Cenu Ministerstva vnitra ČR za inovaci ve veřejné správě v roce 2005.

Vzhledem k pozitivním zkušenostem, které VNG a město Vlaardingen z implementace holandských přístupů v Moravské Třebové získalo, byla Moravská Třebová požádána o zapojení do třístranného mezinárodního projektu s cílem napomoci zlepšení fungování veřejné správy a úrovně poskytovaných služeb na Ukrajině, konkrétně ve městě Romny v Sumské oblasti (město leží cca 250 km východně od Kyjeva a má asi 50 tis. obyvatel).

Poté byla na projekt oficiálně podána žádost o financování na Ministerstvo zahraničních věcí Nizozemí prostřednictvím VNG. Projekt získal jedno z nejvyšších bodových ohodnocení a v listopadu 2006 mu tak byla přiznána dotace. Česká republika byla první postkomunistickou zemí, která v takovém rozsahu a s takovým úspěchem implementovala holandské přístupy ve veřejné správě. Holandská strana proto předpokládala, že vzhledem k obdobné předrevoluční zkušenosti se díky zapojení Moravské Třebové zvýší šance na úspěch při realizaci obdobných projektů na Ukrajině.

Poprvé se Moravská Třebová zapojila do takto rozsáhlého zahraničního projektu. Za holandskou stranu se jej účastnili čtyři odborní pracovníci z radnice ve Vlaardingenu a představitel konzultantské firmy Activa Europe, za ukrajinskou stranu pak starosta, jeho místostarostové a pracovníci odborných útvarů, za Moravskou Třebovou Ing. Miroslav Netolický, manažer ekonomického rozvoje města a Ing. Pavel Šafařík, vedoucí odboru vnitřních věcí MěÚ.

Výstupy projektu:

  • sestavení informační brožury pro občany s přehledem služeb, kontaktních údajů a rad, jak v různých situacích postupovat, seznámení se s chodem center služeb radnice pro občany (v Moravské Třebové Občanské informační centrum, ve Vlaardingenu Veřejné informační centrum pro občany), vysvětlovací kampaň v médiích, a příprava pro vybudování klientského centra.

Vzhledem k velmi dobrým výsledkům projektu „Romny – město pro občana“, bylo vedení města Moravská Třebová vyzváno k účasti ve druhé fázi projektu s názvem „Romny – město pro občana II,“ a to v rámci programu Logo East II. Moravská Třebová výzvu přijala a reprezentovala tak ČR jako jediné město z ČR v třístranném česko-holandsko-ukrajinském projektu. Běžně tato spolupráce funguje na dvoustranné holandsko-ukrajinské bázi, výjimkou je pouze třístranná spolupráce měst Haag – Varšava – Lvov a právě Vlaaardingen – Moravská Třebová – Romny. Druhá etapa si kladla za cíl vybudovat a vybavit informační přepážku s prozatím pěti službami, které budou soustředěny na jedno místo. Tato přepážka (“one stop desk“) se stala zárodkem centra služeb radnice a výhledově bude poskytovat služby občanům v podobném rozsahu jako ve Vlaardingenu a v Moravské Třebové. Projekt se sestával z několika komponent, a to především z procesní analýzy služeb, které byly jako pilotní do centra nasazeny, zapojení občanů do procesu a definování vhodných komunikačních kanálů pro informování široké veřejnosti a dotčených institucí.

Projekt probíhal od června 2008 a dokončen byl 2. 12. 2009 slavnostním otevřením klientského centra ve městě Romny za účasti českého obchodního atašé na Ukrajině a gubernátora Sumské oblasti. Projektu se účastnili tři odborní pracovníci z radnice ve Vlaardingenu a představitel konzultantské firmy Activa Europe, za ukrajinskou stranu pak vedení radnice a pracovníci odborných útvarů, za Moravskou Třebovou Ing. Miroslav Netolický a Ing. Pavel Šafařík.

Výstupy projektu: vybudování a technické vybavení klientského centra radnice, procesní analýzy pěti produktů, které jsou v něm poskytovány, úprava organizační struktury radnice, vyškolení pracovníků centra, zapojení občanů do projektu (kulaté stoly, veřejná slyšení) a vytvoření a implemetace komunikační strategie.

Závěr: Na závěrečném semináři programu LOGO EAST II, který se uskutečnil v ukrajinském Lvově ve dnech 10. – 11. 2. 2010 oznámil starosta města Romny, že jejich klientské centrum dostalo ocenění od gubernátora Sumské oblasti za nejlepší inovaci ve veřejné správě za rok 2009.

Vytvořeno 24.2.2010 7:56:09 | přečteno 421x | ernest