Moravská Třebová předává zkušenosti Ukrajině

Zástupci města Moravská Třebová přivítali 17. března osmičlennou zahraniční delegaci z padesáti tisícového ukrajinského města Romny pod vedením místostarostky Angeliky Okipni a také jednoho člena partnerského města Vlaardingen z Holandska na třídenní pracovní návštěvu.

Společně se svými kolegy z moravskotřebovské radnice budou pracovat na mezinárodním projektu, který má podpořit demokratickou přeměnu veřejné správy na Ukrajině po Oranžové revoluci a zároveň se zaměřit na zlepšení její kvality.

„Cílem tohoto pracovního workshopu je pomoci městu Romny zřídit klientské centrum radnice a zlepšit kvalitu a komfort veřejných služeb pro občany. Jako příklad nejlepší praxe byla vybrána Moravská Třebová a její realizovaný projekt Občanské informační centrum (OIC), jež už šestým rokem funguje jako součást městského úřadu,“ sdělil manažer ekonomického rozvoje Miroslav Netolický.

Třebovské OIC se prezentuje nejnižší průměrnou čekací dobou u správních agend. „Průměrná doba ve městech České republiky dosahuje deseti minut, zatím co na OIC v Moravské Třebové je méně než dvě minuty. Navíc průměrný počet úředních hodin je na našem OIC třicet osm hodin týdně. V jiných městech republiky jsou přepážky občanům k dispozici jen dvacet tři hodin týdně,“ sdělil vedoucí odboru vnitřních věcí Pavel Šafařík.

Vybudování občanského centra v Moravské Třebové s využitím holandských zkušeností bylo vysoce hodnoceno ze strany holandského Ministerstva zahraničních věcí. V roce 2006 navíc obdržela Moravská Třebová cenu Ministerstva vnitra ČR za nejlepší inovaci ve veřejné správě.

V informačním centru si občan vyřídí řadu záležitostí, které pro něho úřad zajišťuje, jako žádosti o občanské průkazy a cestovní doklady, přihlášení do evidence obyvatel, výpisy z katastru nemovitostí, ověřování listin a podpisů, poplatky za odpady a psy atd. Zároveň může získat informace o činnosti města a městského úřadu, o společenském, kulturním a sportovním dění ve městě. Nosnou myšlenkou tohoto projektu bylo soustředit většinu poskytovaných produktů a služeb do jednoho centra tak, aby občané již nebyli nuceni obíhat spoustu kanceláří umístěných v různých objektech.

Vedoucím celého projektu je Jan Hecker, manažer strategického rozvoje města Vlaardingen. Ukrajinské informační centrum bude slavnostně otevřeno v Romny v listopadu letošního roku a zúčastní se ho starostové všech tří spolupracujících měst z Moravské Třebové, Vlaardingenu a Romny. Hodnota projektu je sedmdesát tisíc eur a je hrazen z dotace Ministerstva zahraničních věcí Nizozemského království.

Vytvořeno 17.3.2009 14:17:31 | přečteno 354x | ernest