Moravská Třebová se účastní prestižního mezinárodního projektu

Moravská Třebová přivítá v pondělí 19. března 2007 desetičlennou zahraniční delegaci z ukrajinského města Romny pod vedením starosty Pavlo Pomarana a také pět zástupců partnerského města Vlaardingen z Holandska na třídenní pracovní návštěvu. Společně se svými kolegy z moravskotřebovské radnice budou pracovat na mezinárodním projektu, jehož cílem je podpořit demokratickou přeměnu veřejné správy na Ukrajině po Oranžové revoluci a zároveň se zaměřit na zlepšení její kvality. Skupina ukrajinských představitelů se již v září 2006 zúčastnila speciálního tréninkového programu pro představitele samospráv, který proběhl v nizozemském Haagu a který organizovalo Sdružení holandských měst (VNG) za podpory ministerstva zahraničí. VNG se ve snaze zefektivnit transfer znalostí a zkušeností z Holandska na Ukrajinu rozhodla angažovat zástupce jednoho z českých měst, která se podobných tréninkových programů v minulosti zúčastnila. Jejich volba padla na Moravskou Třebovou, která se na mnoha významných projektech podílela a jejíž partnerství s Vlaardingenem patří mezi ta nejúspěšnější. Akce se proto na pozvání VNG zúčastnil také manažer ekonomického rozvoje města Moravská Třebová Miroslav Netolický jako specialista na mezinárodní projekty.Město Romny tak opakuje příběh Moravská Třebové, jejíž starosta v roce 2001 taktéž nejprve absolvoval teoretické školení v Holandsku a poté společně s experty vlaardingenské radnice vybudoval nový koncept služeb radnice, Občanské informační centrum (OIC). V OIC, které již čtvrtým rokem funguje jako součást městského úřadu, si občané mohou například vyřídit žádosti o občanské průkazy a cestovní doklady, přihlásit se do evidence obyvatel, získat výpisy z katastru nemovitostí, ověřit listiny a podpisy, či uhradit poplatky za odpady a psy. Zároveň získají informace o činnosti města a městského úřadu, o společenském, kulturním a sportovním dění ve městě. Nosnou myšlenkou projektu bylo soustředit většinu poskytovaných produktů a služeb do jednoho centra tak, aby občané již nebyli nuceni obíhat spoustu kanceláří umístěných v různých objektech. Tento koncept byl a stále ještě je v ČR unikátní. Radnice v Moravské Třebové byla za tento progresivní přístup oceněna Ministerstvem vnitra ČR Cenou za inovaci ve veřejné správě za rok 2005.Cílem pracovní návštěvy ukrajinských představitelů je předání zkušeností a znalostí, které si odborní pracovníci Měú osvojili díky spolupráci a podpoře svých holandských kolegů v oblasti zlepšování úrovně služeb poskytovaných radnicí občanům, vysvětlil manažer ekonomického rozvoje města Miroslav Netolický. Moravská Třebová byla díky projektu OIC vybrána jako jediné město z České republiky jako příklad nejlepší praxe, čehož si velmi vážíme, komentoval mezinárodní projekt starosta Moravské Třebové Josef Ošťádal.Práce na projektu se naplno rozběhne 20. března v 9.00 hodin slavnostním přivítáním členů delegace na moravskotřebovské radnici. Vedoucím celého projektu je Jan Hecker, manažer strategického rozvoje města Vlaardingen, náklady spojené s pobytem zahraničních pracovních týmů jsou hrazeny z dotace Ministerstva zahraničních věcí Nizozemského království.

Vytvořeno 19.3.2007 9:17:26 | přečteno 328x | ernest