Morový sloup je v poslední fázi opravy

morovy sloup

Závěrečné restaurátorské práce na obnově mariánského morového sloupu byly zahájeny. V pořadí druhá etapa s celkovými náklady 400 tis. Kč bez DPH bude dokončena do 30. listopadu 2019. Oprava je z 80 % hrazena z dotace Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace MPR.


Druhá etapa restaurátorských prací zahrnuje demontáž betonové kuželky balustrády a osazení kopie tesané kuželky z pískovce, náhradu stávajících zkorodovaných hvězd kované mříže, restaurování omítky jeskyně sv. Rozálie, restaurování 8 sloupků kolem morového sloupu, oplechování podstavce sloupu a řešení odvodnění vč. odtoků srážkové vody.

„K úplnému dokončení obnovy morového sloupu bude nutné v dalších letech zhotovit a osadit kopie dvou andílků, které obnova morového sloupů v roce 2018-2019 nezahrnovala, protože není možné čerpat z výše uvedeného programu dotaci na kopie soch. Celkové náklady obou etap jsou bez mála 2 mil. Kč bez DPH,“ uvedla Eva Štěpařová z odboru rozvoje města.

Významná barokní památka z maletínského pískovce byla zbudována v letech 1716 – 1718 pod dohledem olomouckého měšťana a cechovního sochaře Jana Sturmera. Vznik morového sloupu podmínila morová epidemie, která postihla město v roce 1715.

Václav Dokoupil, mluvčí města


Vytvořeno 16.8.2019 12:56:03 | přečteno 353x | v.dokoupil