Most v Boršově projde kompletní modernizací

most

Od 26. srpna začíná oprava mostu přes Třebůvku při vjezdu do místní části Boršov. Silnice III. třídy č. 36826 v Boršově bude až do 19. listopadu uzavřena. Silniční doprava pro osobní automobily a autobusy bude vedena objízdnou trasou, chodce a cyklisty modernizace díky provizorní lávce neomezí.

Objízdná trasa bude vedena obousměrně po silnicích  I/35, II/368 a III/36826. Uzavírkou bude dotčena dopravní obslužnost zajišťovaná autobusovou linkou č. 680880 dopravce ČSAD Ústí nad Orlicí. Autobusy ve směru od Moravské Třebové dojedou do zastávky Moravská Třebová, Lidl, odtud dále po I/35 směrem na Hřebeč, kde v křižovatce silnic l/35 a III/36826 pojedou po III/36826 do Boršova, kde se otočí u zastávky Moravská Třebová, Boršov, škola a dále budou pokračovat po své trase.

Investorem stavby je Správa a údržba silnic Pardubického kraje, stavební práce provádí společnost Skanska. Během stavebních prací dojde k demolici stávajícího mostu a výstavbě zcela nové konstrukce. Pro rychlou záchrannou službu, pěší a cyklisty bude umožněn průjezd (průchod) přes přemostění stavby. Větší vozidla ZIS a autobusy budou využívat objízdnou trasu. Pro aktuální informace sledujte aktuality na webu města a dopravní značení.

Václav Dokoupil, mluvčí města
Vytvořeno 21.8.2019 14:51:54 | přečteno 1581x | v.dokoupil