Myslivecký spolek zve na chovatelskou přehlídku

myslici

ČMMJ, z.s., Okresní myslivecký spolek Svitavy a Spolek myslivců Boršov srdečně zvou na okresní chovatelskou přehlídku. Trofeje zvěře ulovené v mysliveckém roce 2018 v okrese Svitavy budou pro veřejnost vystaveny v kulturním domě v Boršově ve dnech 26. a 27. dubna od 9:00 do 18:00 hod.

Po celou dobu výstavy bude možné ochutnat mysliveckou kuchyni. Součástí akce bude jarní svod loveckých psů, který proběhne v prostorách fotbalového hřiště v Boršově v sobotu 27. dubna od 9:00 do 12:00 hod.

Správní obvod obce s rozšířenou působností Moravská Třebová zahrnuje 37 242 hektarů honební plochy, která je součástí 39 honiteb. Nejčastěji vyskytující se zvěří je zvěř srnčí a prase divoké, je možné se setkat také s muflony, daňky, jelenem sikou i jelenem evropským. V loňském roce byl dokonce zaznamenán přechod losa evropského na své migrační trase mezi jižními Čechy a Polskem. Z další zvěře se v okolí Moravské Třebové mimo běžných druhů vyskytuje i psík mývalovitý, vydra říční a bobr evropský. Myslivost nelze specifikovat jako pouhý lov zvěře. Uživatelé honiteb se o veškerou zvěř zpravidla ve svém volném čase starají, na což vynakládají nemalé finanční prostředky a úsilí. Součástí hospodaření se zvěří pak je i její lov, pokud to umožňuje zákon o myslivosti. Lovem se předchází šíření chorob, neúměrnému navyšování početních stavů zvěře a následným škodám na zemědělských plodinách a lesních porostech.

Jiří Nechuta, odbor životního prostředí

Vytvořeno 21.4.2019 | přečteno 429x | v.dokoupil