Na město se valí kolony aut

Město Moravská Třebová se musí od soboty 17. října do 15. listopadu vypořádat s náporem automobilové dopravy. Pět týdnu bude úplná obousměrná uzavírka silnice č. I/35.

Důvodem jsou opravy estakády přes Anenské údolí, které vyžadují uzavření celého mostu.

Na úterním jednání 13. října se domluvili zástupci města se zhotovitelem dopravního značení společností ZNAKOM s.r.o, policií ČR a Ředitelstvím silnic a dálnic na úpravách, které jsou nezbytné pro úplnou uzavírku mostu a samotný průjezd města.

„Na křižovatce Svitavská, Brněnská a Komenského bude zhotoveno provizorní dopravní značení. Na této křižovatce budou vodorovný dopravním značením vyznačeny jízdní pruhy. Toto přechodné značení by mělo zlepšit řazení vozidel při průjezdu křižovatkou a při odbočování na ulici Svitavskou“ sdělil zástupce společnosti ZNAKOM Petr Ošmera a dodal: „Na výše zmíněné křižovatce bude osazena dopravní značka z ulice Komenského, zákaz odbočení vpravo, a z ulice Brněnská zákaz odbočení vlevo s dodatkovou tabulkou s textem „NAD 12t“a „Mimo BUS“. Na ulici Svitavská ze směru od křižovatky s ulicí Komenského a z opačného směru na křižovatce s ulicí Dukelská bude osazena dopravní značka B13 s tonáží „12t“.“

Pro zlepšení plynulosti provozu a bezpečnosti přecházejících chodců bude provizorně zrušen jeden přechod pro chodce na ulici Komenského (u restaurace Morava) a jeden přechod na ulici Olomoucká (před městským úřadem). Občané budou na toto přechodné opatření upozorněni pomocí dodatkové tabulky s textem „Přechod dočasně zrušen“. Na chodníku v místě přechodu bude instalována příčná zábrana bránící vstupu na přechod. Další tři přechody pro chodce na objízdné trase budou označeny a zvýrazněny zábleskovým světlem. Jedná se o přechody na ulici Brněnská v blízkosti ulice Gorazdova, přechod na ulici Komenského v blízkosti křižovatky s ulicí Tyršova a přechod na ulici Komenského v blízkosti křižovatky s ulicí 9. Května.

Na křižovatce Komenského, Olomoucká, Lanškrounská (u městského úřadu) bude zakázáno odbočení vlevo z ulice Komenského na ulici Lanškrounskou. Objízdná trasa pro nákladní vozidla bude vedena po ulici 9. května, dále ulicí Sluneční na ulici Lanškrounská. Jedná se o jednosměrnou objízdnou trasu pro směr na Lanškroun. Směr provozu po ulici Lanškrounské ve směru od Lanškrouna zůstane zachován. Z ulice Olomoucká na ulici Lanškrounská bude možno odbočit.

Objízdná trasa pro přijíždějící osobní vozidla ze Svitav směrem na Lanškroun bude po ulici Svitavská, dále po ulici J. K. Tyla přes Udánky, ulicí Nádražní, na ulici Lanškrounská. Opět se jedná o jednosměrnou objízdnou trasu.

Příjezd k benzinové pumpě OMV zůstane zachován, bude jen omezen pracemi na opravě silnice č. I/35.

„Téměř dvacet let (od r.1993) už hlavní tah nevede přes Moravskou Třebovou. Lidé si díky obchvatu odvykli velkému provozu aut ve městě, který je v jiných městech obvyklý. Přesto doufáme, že tuto nemilou situaci zvládneme na sto procent. Po celou dobu budou na inkriminovaných přechodech, křižovatkách a silnicích strážníci městské policie a policisté ČR. Je nám jasné, že u městské policie tato služba bude na úkor jiných činností. Bohužel, ale nemůžeme si dovolit, aby se zvláště na přechodech, které jsou plně využívány občany a převážně v ranních hodinách dětmi, stalo neštěstí. Je domluveno se zástupci společnosti ZNANKOM, že budou pravidelně kontrolovány semafory na křižovatkách,“ uvedl starosta města Josef Ošťádal

Situaci zhoršuje sněhová kalamita i to, že je v současné době úplná uzavírku silnice č. I/35 pod silničním tunelem „Hřebeč“ ve směru na Moravskou Třebovou. Důvodem uzavírky je oprava mostu, která potrvá do 9. listopadu 2009. Obousměrná objízdná trasa vede po silnici III/368, která se používala před dokončením tunelu. Už dnes se tam tvoří kolony aut.

Vytvořeno 15.10.2009 7:50:15 | přečteno 550x | ernest