Na provoz technických služeb města bude dohlížet nově vzniklá dozorčí rada

1dozorci
Valná hromada Technických služeb Moravská Třebová s.r.o. projednala a schválila změnu zakladatelské listiny společnosti, na základě které nově vzniká dozorčí rada. Cílem změny je stabilizace organizační struktury a zlepšení běžného chodu technických služeb coby servisní organizace města.
„Tento krok považuji za nezbytný, neboť nejsem jednak spokojený s výsledky činnosti vedení společnosti a nezaznamenal jsem ani větší snahu stávající situaci zlepšit. Tak jak vnímám současný stav města a mám zcela jasnou představu, jak by město mělo a mohlo vypadat, pak jsou Technické služby Mor. Třebová jedním z hlavních nástrojů, jak toho dosáhnout a já pevně doufám, že se to podaří. Mezi nejpalčivější problémy, které sleduji, patří údržba, ať už se týká budov, komunikací, zeleně, mobiliáře či obecně infrastruktury. Nezbývá tedy než si přiznat, že nás čeká hodně a hodně práce,“ vysvětluje starosta Tomáš Kolkop. Mezi orgány společnosti Technické služby Moravská Třebová s.r.o. patří valná hromada coby jediný společník, jednatel a nově také dozorčí rada ve složení Tomáš Kolkop, Pavel Charvát, Petr Frajvald, Libor Štol a Jiří Bárta. Úkolem dozorčí rady bude dohlížet na realizaci podnikatelských aktivit, dohlížet na činnost jednatele, kontrolovat účetní uzávěrky a svolávat valnou hromadu, které bude podávat pravidelné zprávy o činnosti organizace. Délka funkčního období členů dozorčí rady byla stanovena na tři roky.
Václav Dokoupil, mluvčí města
Vytvořeno 3.7.2019 8:44:28 | přečteno 389x | v.dokoupil