Nabídka občanům - účast ve výběrových řízeních města

Rada města na své schůzi dne 30.6.2008 schválila záměr účasti občanů města v hodnotících komisí v rámci výběrových řízení na veřejné zakázky města. Cílem tohoto záměru je větší zapojení občanů do rozhodování města a větší zprůhlednění hospodaření města ve vztahu k občanům.

Z přihlášených zájemců bude vždy v rámci příslušného výběrového řízení jeden z občanů vylosován, a následně bude radou města jmenován řádným členem hodnotící komise. Poté bude pozván k jednání hodnotící komise, účast není honorována.

Zájemci z řad občanů oznamte svůj zájem na sekretariátě starosty, a to osobně (budova radnice na nám. T.G.Masaryka, I. patro), telefonicky (461353160, 461353120) nebo elektronickou poštou (hmokrasova@mtrebova.cz, jkolarova@mtrebova.cz) Vedle jména a příjmení je třeba uvést adresu bydliště a kontakt (telefon, mobil, e-mail).

Případné bližší informace vám poskytne tajemník městského úřadu osobně (budova ul. Olomoucká č.o. 2, I. patro), telefonicky (461353127) nebo mailem (szemanek@mtrebova.cz). Ing. Stanislav Zemánek, tajemník městského úřadu

Vytvořeno 16.7.2008 15:24:07 | přečteno 344x | ernest