Nabízíme pozemky pro výstavbu rodinných domů

Nova

Zastupitelstvo města schválilo prodej čtyř stavebních pozemků v lokalitě Nová. Kupující budou vybráni losováním z přihlášených zájemců, kteří si podali žádost na příslušném formuláři. Poslední pro podání žádosti o koupi pozemků je pátek 7. června.


Všechny potřebné informace, včetně formuláře žádosti o koupi a podmínek pro losování jsou ke stažení ZDE.

Kupní cena pozemků byla stanovena ve výši 520 Kč/m2 + DPH. Výběr kupujících bude proveden losováním za účasti notářky a komise schválené zastupitelstvem města. Fyzická osoba, která se bude chtít účastnit losování, uhradí před losováním na účet města kauci ve výši 50.000 Kč, a to nejpozději 7. června.

  • Dne 22. května od 14:00 – 14:20 hodin proběhnou prohlídky pozemků. Žadatelé svým podpisem na žádosti potvrdí, že jsou se stavem nemovitostí seznámeni.

  • Poslední termín pro podání žádosti o koupi pozemků je stanoven do pátku 7. června.

  • Losování proběhne v pondělí dne 10. června od 14:00 hodin v zasedací síni městského úřadu na nám. T. G. Masaryka v Moravské Třebové.

    Václav Dokoupil, mluvčí města
Vytvořeno 3.5.2019 13:53:16 | přečteno 1917x | v.dokoupil