Napojení na kanalizaci už je možné pro další uživatele!!!

kanál_1.JPG

Ke zprovoznění části splaškové kanalizace dochází v Sušicích, v ulicích Lanškrounská a Anenské údolí. Město v souladu s Dohodou o podmínkách úhrady nákladů PD kanalizačních přípojek vyzývá k napojení splaškových vod z nemovitostí účastníků smluvního vztahu do vybudovaného odbočení ukončeného revizní šachtičkou a to do 60 dnů od zveřejnění této výzvy. V Sušicích se možnost napojení na kanalizaci netýká č. p. 29, 111 a 117!

Pro technickou pomoc při napojování se lze obrátit na zástupce provozovatele (VHOS, a.s., Martin Šibor, tel. č. 602 113 642), rovněž s ním je nutno dohodnout následnou fyzickou kontrolu napojení do revizní šachtičky (nejlépe 2–3 dny předem) a odevzdání vyplněné Žádosti o zřízení kanalizační přípojky. Podrobný postup týkající se napojování byl zveřejněn v lednovém zpravodaji 2013, který je přístupný na internetových stránkách města. Připomínáme, že do splaškové kanalizace lze napojit pouze vody splaškové, nikoliv srážkové vody ze střech a zadlážděných prostranství, rovněž je zakázáno do této kanalizace zaústit drenážní nebo podzemní vody z vaší nemovitosti. Vlastní vypouštění splaškových vod je možné až po uzavření Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod, kterou je nutno uzavřít s provozovatelem veřejné kanalizace VHOS, a.s., zákaznické centrum, Alena Hrubá, tel. č. 461 357 156. U­pozorňujeme, že ten, kdo neoprávněně vypouští odpadní vody do veřejné kanalizace, se dopouští přestupku, za který může být příslušným vodoprávním úřadem pokutován až do výše 100.000 Kč. Správný postup pro připojení na kanalizaci:

  1. Vyplnit a odevzdat Žádost o zřízení kanalizační přípojky na VHOS, a.s.
  2. Dohodnout si termín připojení se zástupcem provozovatele VHOS, a.s., Martinem Šiborem
  3. Provést fyzické připojení na veřejnou kanalizaci, vč. kontroly připojení provozovatelem VHOS, a.s.
  4. Uzavřít Smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod
  5. Zahájit vypouštění splaškových vod
Vytvořeno 30.6.2013 19:08:05 | přečteno 1368x | ernest