Nastává doba plateb - třeba za svoz odpadu

kukabus

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí od nového roku také pro město Moravská Třebová. Pro občany se nic nezmění, výše poplatku bude zachována ve stejné částce jako v roce 2015 .


Nový návrh obecně závazné vyhlášky byl připraven na základě změny výpočtu místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2016, ale především na základě novely zákona č.  565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Dále byla do návrhu nové obecně závazné vyhlášky zapracována doporučení odboru veřejné správy, dozoru a kontroly ministerstva vnitra.

Podle kalkulace předložené jednatelkou Technických služeb Moravská Třebová s. r. o. byl vypočítán poplatek pro rok 2016 ve výši 500 Kč na poplatníka a rok, splatnost je 31. 3. 2016.

 

Vytvořeno 12.1.2016 11:43:32 | přečteno 833x | dagmar.zouharova