Navrhněte osobnosti Pardubického kraje

CPK

Do 31. prosince 2016 lze podávat nominace za rok 2016 s vyhlášením v roce 2017. Ceny uděluje kraj také in memoriam. O udělení cen bude rozhodovat Zastupitelstvo Pardubického kraje.

Ocenění Pardubického kraje je významným osobnostem udíleno od roku 2014. Laureátům těchto ocenění kraj vyjadřuje uznání významným osobnostem, kolektivům nebo právnickým osobám, které se zasloužily o rozvoj Pardubického kraje. Ceny se také v aktuálním ročníku udílejí ve třech kategoriích:

Za zásluhy o Pardubický kraj - nejvyšší ocenění kraje je udělováno respektovaným osobnostem, kolektivům nebo právnickým osobám, které svojí mimořádnou činností přispěly k rozvoji kraje nebo se o něj jinak mimořádně zasloužily.

Cena Michala Rabase za záchranu - je specifickým oceněním kraje za mimořádné nebo dlouhodobé zásluhy osobnostem, kolektivům nebo právnickým osobám, které se zasloužily o záchranu života, zdraví nebo dalších významných hodnot. Cenu lze udělit jak za mimořádné zásluhy při dosažení pokroku ve zdravotnictví, tak i za mimořádné zásluhy při předcházení, řešení a odstraňování následků mimořádných událostí ohrožujících život, zdraví nebo jiné významné hodnoty.

Cena médií - ocenění pro osobnosti, které na základě vlastního uvážení zvolí mediální partneři Pardubického kraje.

Nominovat osobnosti na ceny Pardubického kraje lze elektronicky na webovém formuláři na stránkách Pu kraje, na e-mail: oceneni@pardubickykraj.cz, nebo písemně na vyplněném formuláři poslat na adresu Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, s poznámkou: Ocenění Pardubického kraje -  (https://www.pardubickykraj.cz/navrh-nominace-na-udeleni-ceny-pardubickeho-kraje/75773/navrh-nominace-na-udeleni-ceny-pardubickeho-kraje).


Vytvořeno 23.10.2016 19:07:39 | přečteno 478x | dagmar.zouharova