Navrhujte osobnosti pro Cenu města Moravská Třebová za rok 2011

maulerCEna copy_0.jpg

Už jen do středy 29. února máte možnost navrhnout osobnost na Cenu města Moravská Třebová. Je udělována osobám, které se svojí činností v uplynulém roce zasloužily o zviditelnění Moravské Třebové, popřípadě jejich dlouhodobá práce reprezentuje město a znamená přínos pro naši společnost. Vloni ji za rok 2010 obdržel moravskotřebovský tiskař Jan Mauler.

Do 29. 2. 2012 můžete své návrhy na laureáty Ceny města, osobnosti, jež si podle vás za své aktivity zaslouží toto významné ocenění, osobně předat v Občanském informačním centru v budově MěÚ v Olomoucké ulici, nebo v kanceláři Kulturních služeb města. Elektronické podání je možné na adrese cenamesta@mtrebova.cz. Požadavky na formu a obsah návrhu najdete v únorovém čísle Moravskotřebovského zpravodaje na str. 3 v článku Cena města Moravská Třebová. Slavnostní předání Ceny města za účasti veřejnosti se uskuteční na konci prvního pololetí roku 2012.

Vytvořeno 20.2.2012 2:12:04 | přečteno 334x | ernest