Nedovolené pálení v zahradách

S příchodem jarního sluníčka se někteří zahrádkáři vrhají na jarní úklid po svém. Namísto pracnějšího vyhrabání staré trávy a jejího ekologičtějšího kompostování, volí jednodušší vypalování. Nejenže je to počínání nebezpečné, ale poškozuje faunu, flóru a znečišťuje ovzduší. Z těchto důvodů vypalování trávy není možné podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve kterém je v § 5 jasně sděleno, že všechny druhy rostlin a živočichů jsou chráněny před zničením, poškozováním, sběrem či odchytem, který vede nebo by mohl vést k ohrožení těchto druhů. Ve všech ohledech je při úpravách trávníku lepším způsobem ponechání staré trávy, která se rozloží a živiny se pozvolna uvolňují a navíc obohatí půdu o velmi důležitou organickou složku. Aby trávník dobře vypadal můžeme trávu vyhrabat a zkompostovat. Podle zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší lze v otevřených ohništích spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí a suché rostlinné materiály, přičemž uvedená paliva nesmějí být kontaminována chemickými látkami (lepidla, nátěry apod.). Zdůrazňujeme zákaz pálení kontaminovaného dřeva, čili není možno uvedeným způsobem likvidovat odpad z domácností apod.! V současné době jsou lidé k ochraně životního prostředí podstatně vnímavější, a proto bývá jakékoliv pálení předmětem stížností. Je věcí dobrých mravů každého, aby při pálení neobtěžoval sousedy nad míru přiměřenou poměrům. Za porušení základních povinností, jako například nedovolené pálení ve venkovních prostorách nebo v kotlích, do kterých není možné házet nic jiného než palivo určené výrobcem zařízení, nebo za obtěžování svého okolí dýmem, je ze strany orgánu obce možné uložit pokutu ve výši od 500 do 150 000 Kč. Chraňme si životní prostředí, je to zájem nás všech!Měú, odbor životního prostředí

Vytvořeno 23.4.2007 13:46:53 | přečteno 412x | ernest