Nejrychlejší v ČR, čekací doba méně než 2 minuty

Moravskotřebovští navázali v minulém roce spolupráci s ukrajinským městem Romny. Zástupci tohoto města si Moravskou Třebovou vybrali jako příklad dobré praxe v projektu Občanského informačního centra (OIC), které chtějí vybudovat ve svém městě.

Třebovské OIC se prezentuje nejnižší průměrnou čekací dobou u správních agend. „Průměrná doba ve městech České republiky dosahuje deseti minut, zatím co na OIC v Moravské Třebové je méně než dvě minuty. Navíc průměrný počet úředních hodin je na našem OIC třicet osm hodin týdně. V jiných městech republiky jsou přepážky občanům k dispozici jen dvacet tři hodin týdně,“ sdělil vedoucí odboru vnitřních věcí Pavel Šafařík. Moravská Třebová byla vybrána jako jediné město z České republiky jako příklad nejlepší praxe, a to kvůli vynikající spolupráci s holandským městem Vlaardingen na projektu OIC, a také pro svoje nadstandardní výsledky v poskytování služeb veřejnosti. „Vybudování občanského centra v Moravské Třebové s využitím holandských zkušeností bylo vysoce hodnoceno ze strany holandského Ministerstva zahraničních věcí. V roce 2006 navíc obdržela Moravská Třebová cenu Ministerstva vnitra ČR za nejlepší inovaci ve veřejné správě,“ informoval manažer ekonomického rozvoje Miroslav Netolický.

Informačním centru si občan vyřídí řadu záležitostí, které pro něho úřad zajišťuje, jako žádosti o občanské průkazy a cestovní doklady, přihlášení do evidence obyvatel, výpisy z katastru nemovitostí, ověřování listin a podpisů, poplatky za odpady a psy atd. Zároveň může získat informace o činnosti města a městského úřadu, o společenském, kulturním a sportovním dění ve městě. Nosnou myšlenkou tohoto projektu bylo soustředit většinu poskytovaných produktů a služeb do jednoho centra tak, aby občané již nebyli nuceni obíhat spoustu kanceláří umístěných v různých objektech.

„Další nespornou výhodou centra je také možnost zvýšit produktivitu práce, měřit výkon pracovníků, snížit jejich chybovost a zlepšit pracovní podmínky na pracovišti,“ řekl Šafařík. Koncept OIC v Moravské Třebové se stal vzorem pro státy, které jsou nebo se teprve chystají vstoupit do Evropské unie. Patří mezi ně kromě zmiňované Ukrajiny také Bosna Hercegovina, Bulharsko nebo Srbsko. Občanské informační centrum navštívilo od července 2003 do července 2008 přes osmdesát tisíc zákazníků.

Vytvořeno 23.9.2008 8:12:30 | přečteno 385x | ernest