Největší investice „Odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV“ se blíží k realizační f

Moravskou Třebovou letos čeká největší investice za několik posledních let. Radnice zmodernizuje za 390 milionů korun čistírnu odpadních vod a kanalizační síť ve třech místních částech Boršov, Sušice a Udánky.

Investici stihne město dokončit do dvou let.

„Na přípravě tohoto rozsáhlého projektu, jehož realizace je pro budoucnost a další rozvoj našeho města nezbytná pracujeme od roku 2006. V současné době je zpracována veškerá projektová dokumentace. V lednu 2009 byla schválena naše žádost o dotaci a proběhlo výběrové řízení na správce stavby. Práce zahájíme se zpožděním díky vlekoucím se jednáním a schvalovacím řízením se Státním fondem životního prostředí (SFŽP), který se vyjadřuje ke smlouvě s provozovatelem, firmou VHOS, a k zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na dodavatele stavby. Fond například požaduje, aby město vybralo stavební firmu, která nabídne nejnižší cenu. Nejsem toho zastánce, tlak na cenu může snížit kvalitu celé stavby, ale u veřejných zakázek se prosazuje cena. Nic s tím nenaděláme,“ sdělil místostarosta města Václav Mačát a dodal: „Na modernizaci čistírny a kanalizace přidá stát asi 244 milionů korun, zbytek zaplatí město. Zvažovali jsme, jestli to náš rozpočet zvládne. Ale čistírnu opravit musíme, jsme tlačeni termínem splnění norem Evropské unie. Sankcí se ale nebojíme, málokterá obec podmínky do roku 2010 splní.“

Samotný proces výběrového řízení spadá dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách do kategorie veřejných nadlimitních zakázek v otevřeném řízení. „Dle harmonogramu akce, vyloučíme-li možné komplikace odvolacího procesu, by mohlo být „kopnuto“ do země ještě na podzim letošního roku,“ řekl vedoucí odboru investičního a regionálního rozvoje Tomáš Kolkop. Při projekční přípravě nechalo město zpracovat i dokumentaci veřejných částí kanalizačních přípojek, na jejímž základě bylo vydáno územní rozhodnutí. Díky tomuto kroku nebude nutné, aby si občané nechali zpracovávat zvláštní dokumentaci na povolení přípojek („dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. § 103 ods.1, písmeno b) bodu 8, není třeba stavební povolení ani ohlášení pro stavby přípojek vodovodních, kanalizačních a energetických v délce do 50 m“).

U přípojky, která je delší jak 50 m, týká se to několika domů v městské části Boršov, bude muset vlastník nemovitosti požádat stavební úřad o vydání stavebního povolení. Obdobně, dojde-li v průběhu stavby k požadavku majitele nemovitosti na vybudování kanalizační přípojky, která nebyla schválena v územním řízení, musí tento požádat o vydání územního souhlasu. Tyto případy budou řešeny individuálně v součinnosti vlastníka nemovitosti, správce stavby a stavebního úřadu.

Vytvořeno 27.4.2010 13:43:40 | přečteno 364x | ernest