Neoprávněné ukládání odpadu

Ve městě se rozšířilo neoprávněné ukládání odpadu, zejména ve stání na kontejnery na komunální a separovaný odpad na sídlišti Západní.

V kontejnerových stáních se pravidelně objevuje objemný odpad (koberce, nábytek), ale i odpad komunální, buď volně ložený nebo v pytlích položených v blízkosti kontejneru.

Upozorňujeme všechny nesvědomité občany, že tento způsob není v souladu s Obecně závaznou vyhláškou města Moravská Třebová č. 5/2006 – O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebními odpady vznikajícími na území města Moravská Třebová – více naleznete na ikona souboruhttp://www.mtrebova.cz/…_05_2006.pdf. Vyhláška jasně popisuje, jakým způsobem je občan Moravské Třebové povinen odpad likvidovat.

Kontejnerová stání jsou určena výhradně k uložení odpadů k tomu určených a vždy pouze do sběrných nádob. Pokud vám nevyhovuje kapacita vašich kontejnerů na komunální odpad, obraťte se prosím na vlastníka nebo správce nemovitosti a dohodněte s ním rozšíření kapacity nádob.

Dále připomínáme, že za úklid kolem kontejnerů zodpovídá vlastník nádob, je tedy plně na zodpovědnosti nájemníků v jakém stavu je okolí vašich nádob, tedy i okolí vašich vlastních domů.

Posádky sběrných vozů nemohou z časových důvodů zajišťovat úklid, ani sbírat jiné odpady než komunální. Objemný a nebezpečný odpad patří na sběrové dvory, popř. do mobilních kontejnerů, pravidelně přistavovaných na jaře a na podzim. Dále připomínáme, že pokud už dojde k přeplnění kontejneru před dnem výsypu, budou „ze země“ svezeny pouze pytle k tomu určené, tedy pytle modré s logem TSMT, které můžete zakoupit na Technických službách Moravská Třebová s.r.o., na ul. Zahradnická.

Technické služby města

Vytvořeno 6.10.2009 11:11:44 | přečteno 420x | ernest