Nezaměstnanost chceme řešit - je to běh na dlouhou trať

Nezam2017

Řešení potíží problémového regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko se snažili na pracovním setkání v Moravské Třebové v úterý 21. února najít starostové obcí a měst Moravská Třebová a Jevíčko.

Schůzka byla svolána v souvislosti s usnesením zastupitelstva města Moravská Třebová z 6. 2. 2017, které se rozhodlo oslovit samosprávu Pardubického kraje se žádostí o její přispění k řešení zejména otázky velké nezaměstnanosti v regionu MTJ (Moravskotřebovska a Jevíčska). Vyrovnání rozdílů mezi zbytkem kraje a Moravskotřebovskem zastupitelé přitom chtěli zařadit do textu prohlášení rady kraje na volební období 2016-2020.

Rada kraje na žádost reagovala sdělením, že její snaha o rovnoměrný rozvoj kraje je zakotvena v článku 10 nového programového prohlášení rady, kde se v kapitole REGIONÁLNÍ ROZVOJ A EVROPSKÉ FONDY říká: Chceme usilovat o vyvážený a udržitelný rozvoj území Pardubického kraje, dbát na snižování rozdílů mezi jednotlivými částmi (…). Přitom budeme spolupracovat s dotčenými městy, obcemi, svazky obcí, místními akčními skupinami a dalšími aktéry regionálního rozvoje a podílet se na jejich podpoře, vzdělávání a prosazování komunitně vedeného místního rozvoje.

Na schůzku starostů RMTJ přijaly pozvání organizátorky, radní Moravské Třebové a Pardubického kraje Hany Horské, také ředitelka Odboru zaměstnanosti Krajského úřadu práce Pardubice Eva Mikšová, ředitelka odboru Kontaktní pracoviště Moravská Třebová ÚP Pardubice Vladimíra Kantoříková, ředitelka Teritoriálního paktu zaměstnanosti Pardubického kraje Ludmila Navrátilová a další.

Setkání bylo zahájeno rekapitulací alarmujícího stavu nezaměstnanosti v regionu. Zástupkyně úřadu práce pak připomněly institut veřejně prospěšných prací pro obce i města, který pomáhá zařadit se do pracovní činnosti lidem dlouhodobě či opakovaně registrovaným. Krajská radní pro regionální rozvoj Hana Štěpánová zmínila existenci výzvy v programu Podpora realizace rozvojových projektů v problémových mikroregionech Pardubického kraje, jehož cílem je podpořit snížení všeobecných disparit v rozvoji jednotlivých mikroregionů kraje. Program je zaměřen na vytváření příznivých podmínek pro podnikání a zvýšení zaměstnanosti formou budování infrastruktury, jejíž využití přímo povede k rozvoji podnikání. Jedná se peníze na rekonstrukce a modernizace stávajících objektů a jejich následné využití pro podnikatelské účely, výstavby objektů a jejich následné využití pro podnikatelské účely, výstavby a rekonstrukce technické infrastruktury s převažujícími užitky pro sektor podnikání a následné využití zainvestovaných ploch pro podnikatelské účely, zřízení prostor pro drobné živnostenské podnikání a další služby obyvatelům.

Starostové obcí vidí však problém nezaměstnanost především ve špatně nastaveném systému veřejné služby. Většina z nich by chtěla, aby stát prostřednictvím veřejně prospěšných prací trvale zaměstnával lidi, kteří mají o práci pro obec zájem, po maximálně možnou dobu, nikoliv na omezených devět měsíců, jako je tomu dosud. Při systému střídání pracovníků rok co rok a nabízení pracovníků bez pracovních návyků na úkor lidí už zaškolených a obci prospěšných se zaměstnanost zejména v malých obcích pohybuje v bludném kruhu. Závěrem schůzky bylo usnesení na další spolupráci všech dotčených zejména při oslovování už etablovaných zaměstnavatelů s návrhy na vytváření již zmíněných vývojových, technických, či školicích center pro celoživotní vzdělávání a zvyšování kvalifikace lidí bez práce.


Vytvořeno 23.2.2017 10:56:37 | přečteno 627x | dagmar.zouharova