Nezapomeňte na tradiční platbu za odpad

popelnice.jpg

Výše poplatku pro rok 2014 byla stanovena na 500 Kč na osobu. Poplatek je splatný do konce března. Aktualizované znění obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu, schválilo v prosinci 2013 zastupitelstvo města.

Úhradu lze provést v hotovosti do pokladny Občanského informačního centra (OIC) v přízemí budovy MěÚ v Olomoucké ulici, nebo do pokladny odboru majetku města a komunálního hospodářství ve dvorním traktu radnice na náměstí TGM. Při bezhotovostní úhradě na účet města Moravská Třebová si musí poplatník osobně, telefonicky nebo elektronickou poštou vyžádat číslo variabilního symbolu (žádost směrovat na OIC, odbor majetku města nebo finanční odbor). Poplatníci, kteří hradili poplatek převodem z účtu i v předchozích letech, mohou využít již přidělený variabilní symbol.

Vytvořeno 2.3.2014 13:05:48 | přečteno 484x | ernest