Nominace na Cenu města Moravská Třebová do 28. 2. 2010

Jedná se o cenu udělovanou fyzické osobě, která svou mimořádnou činností a aktivitou přispěla v nejrůznějších oblastech významně k rozvoji města Moravská Třebová a života jeho obyvatel.

Cena města bude udělována jedné osobnosti. Ve zvlášť výjimečných a odůvodněných případech může být cena města udělena i více osobnostem současně. Nebude udělována In memoriam a pokud nebude v daném kalendářním roce navržena osobnost, která by splňovala podmínky pro udělení ceny. Cenu města představuje výtvarné dílo se znakem města Moravská Třebová a pamětní listina, která stvrzuje udělení Ceny města.

Návrh na udělení ceny města může předložit každá fyzická nebo právnická osoba s trvalým bydlištěm nebo sídlem v Moravské Třebové, a to pouze písemnou formou.

Návrh musí obsahovat:

  1. jméno, příjmení a bydliště navržené osobnosti
  2. oblast její činnosti
  3. konkrétní dílo nebo aktivitu, pro kterou je osobnost navrhována
  4. charakteristiku přínosu a významu díla nebo aktivity navrhované osobnosti pro město Moravská Třebová
  5. kontaktní údaje navrhovatele (jméno, příjmení, název práv. osoby, adresa, podpis).

Občané města mohou svého favorita na udělení Ceny města Moravská Třebová nominovat do 28. února 2010 osobně na Občanském informačním centru, ul. Olomoucká č.o. 2 nebo u tiskové mluvčí města na nám. T. G. Masaryka č.o. 29 v Moravské Třebové, popřípadě zaslat e-mailem na adresu cenamesta@mtrebova.cz. Neúplný návrh bude vyřazen. Přesná pravidla k udělení Ceny města naleznete na webových stránkách města v kolonce Aktuality. Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města

Vytvořeno 15.12.2009 11:26:26 | přečteno 353x | ernest