Nominujte osobnosti na Cenu města za rok 2012

maulerCEna copy.jpg

Hlasování o osobnosti, která významně pracuje ve svém oboru ve městě, pro město nebo pro jeho reprezentaci, vyhlašuje Moravská Třebová také letos. Nominace předkládejte na určených místech, v Občanském informačním centru, nebo v Kulturních službách města Moravská Třebová, do 28. února 2013.

Návrh na udělení Ceny města může předložit každá fyzická nebo právnická osoba s trvalým bydlištěm nebo sídlem v Moravské Třebové pouze písemnou formou. Cena města je udělována jedné osobnosti. Neuděluje se, není-li navržena v daném kalendářním roce osobnost, která splňuje předepsané podmínky. Občané města mohou svého favorita nominovat do 28. února 2013 v Občanském informačním centru, ul. Olomoucká č. o. 2, nebo v Kulturních službách města Moravská Třebová. Návrh musí obsahovat:

  1. jméno, příjmení a bydliště navržené osobnosti
  2. oblast její činnosti
  3. konkrétní dílo nebo aktivitu, pro kterou je osobnost navrhována
  4. charakteristiku přínosu a významu díla nebo aktivity navrhované osobnosti pro město Moravská Třebová
  5. kontaktní údaje navrhovatele (jméno, příjmení, název práv. osoby, adresa, podpis)

Neúplný návrh bude komisí určenou pro výběr z kandidátů na Cenu města z posuzování vyřazen!

Vytvořeno 5.2.2013 18:59:13 | přečteno 369x | ernest