Nová sociálně terapeutická dílna ULITA

Oblastní charita Moravská Třebová dne 14. dubna slavnostně otevřela novou sociálně terapeutickou (ST) dílnu ULITA.

Posláním ST dílen Ulita v Moravské Třebové je poskytování dlouhodobé a pravidelné podpory dospělým lidem s mentálním postižením nebo chronickým duševním onemocněním ve zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Zařízení slouží uživatelům formou denního pobytu ve všední dny, pomáhá jim udržovat sociální vztahy a pracovní dovednosti, uplatňovat svá práva a začlenit se tak do běžného života ve společnosti.

„Velice vítám tento nový projekt Denního stacionáře Domeček. Pro jejich klienty je prospěšné, když v nově otevřených dílnách mohou svojí prací vyplnit svůj denní program. Navíc díky jejich práci vzniknou výrobky nebo umělecké předměty, které budou mít i praktické využití. Děkuji všem, kteří se jakýmkoliv způsobem na vzniku terapeutické dílny podíleli. Firmě ČEZ, že vytvořila takové dotační programy, které bylo možné využít, Pardubickému kraji za podporu těchto potřebných aktivit v sociální oblasti, zastupitelům a radním našeho města za zájem, který o činnost oblasti charity mají a také za jejich podporu. Nakonec bych chtěl poděkovat hlavně vedení a zaměstnancům oblastní charity za všechno úsilí, které museli při vytvoření nových dílen Ulita vynaložit. Vzniklo něco nového a potřebného. Já sám se velmi těším na nové výrobky,“ řekl starosta města Josef Ošťádal.

Cílem ST dílen Ulita je prostřednictvím individuálních rozhovorů s uživateli stanovit jejich osobní cíle, zakotvit je v individuálních plánech a v pracovních programech a aktivitách terapeutických dílen pracovat na jejich dosažení. Dlouhodobým cílem ST dílen je u našich uživatelů zvyšovat kvalitu jejich života a snižovat závislost na jiné osobě se zaměřením především na získání, zdokonalování a upevňování pracovních návyků a dovedností. Projekt ULITY byl podpořen v rámci Individuálního projektu Pardubického kraje na sociální služby z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR.

Vytvořeno 14.4.2010 15:42:41 | přečteno 584x | ernest