Nové podmínky Zelená úsporám

Ministerstvo životního prostředí přichází s novou úpravou podmínek programu Zelená úsporám, která zpřístupní dotace širšímu okruhu žadatelů.

Nově si bude moci veřejnost zažádat o dotaci na jakékoli úsporné opatření (výměna oken, zateplení střechy, zateplení podlahy apod.) za předpokladu dosažení kvalitativních kritérií a požadované úspory roční měrné potřeby tepla o minimálně 20 %. Vypuštění podmínky původně požadující kombinaci několika opatření najednou umožní získat dotaci i těm, kdo si v současné době nemohou větší investici dovolit. Zároveň ministerstvo životního prostředí zvyšuje dotační podporu v oblasti celkového zateplení objektu. Nově tak dotace na celkové zateplení bohatě převyšuje hranici 30% celkových investičních nákladů a projekty zateplení se tak pro žadatele znatelně zlevňují. Zásadní novinkou v programu je také snížení vstupních nákladů v podobě poskytnutí dotace na nezbytné energetické ohodnocení domu a na vypracování projektu realizace energetických úspor a instalaci obnovitelných zdrojů. Dotace na projektové dokumentace a na energetické hodnocení budou fixní a budou se vyplácet v momentě schválení žádosti o dotaci. Tato podpora je poskytována z prostředků technické asistence programu Zelená úsporám a vyplácena bude do 31. 3. 2010 nebo do vyčerpání celkové částky 50 milionů korun. Program Zelená úsporám se rozšiřuje o dotace na celkové zateplení panelových domů. Žádosti na základě nových podmínek přijímá Státní fond životního prostředí spolu s partnerskými bankami od 17. srpna. Nové podmínky jsou k dispozici na webových stránkách programu (www.zelenausporam.cz).

Předběžné informace u Ing. Pavla Báči, vedoucího odboru životního prostředí MěÚ

Vytvořeno 4.9.2009 8:31:56 | přečteno 402x | ernest