Nové přístupy ve strategickém plánování – definování strategické vize města

Vedení města Moravské Třebové v současnosti připravuje aktualizaci Strategického plánu rozvoje města, ale nejen to: Naším cílem je definovat strategickou vizi města, tedy navrhnout možné žádoucí směřování města v dlouhodobém výhledu, vysvětlil místostarosta města Václav Mačát a dodal: Na definování vize města by se měla podílet nejen radnice a odborní pracovníci poradenské firmy, ale především občané města prostřednictvím veřejných projednávání nebo diskusí na webu města. Aktualizovaný Strategický plán rozvoje bude sloužit jako nástroj pro realizaci této strategické vize. Záměrem celého procesu, je sladit priority radnice s představami široké veřejnosti, aby bylo možné soustředit veřejné finance do klíčových oblastí, ovlivňujících kvalitu života ve městě. Výsledkem spolupráce bude identifikace představ o směřování a image města v budoucnu a vymezení cílených opatření k jejich dosažení s ohledem na místní možnosti a limity. Projekt bude zahájen v listopadu letošního roku a bude jej koordinovat expertní skupina pro strategické plánování, složená ze zástupců města , veřejnosti a poradenské společnosti AQE advisors, a.s. O průběhu jednotlivých fází aktualizace dokumentu bude veřejnost informována prostřednictvím webových stránek města, Moravskotřebovského zpravodaje a tiskových zpráv.

Vytvořeno 2.11.2007 10:55:21 | přečteno 363x | ernest