Nové projekty mají přilákat turisty do města

Zastupitelé města dali zelenou dalším projektům na rozvoj cestovního ruchu a infrastruktury města. Uvolní milion dvě stě tisíc z rozpočtové rezervy na ekonomický a technický rozvoj města v rámci rozpočtu na rok 2009 na přípravu dokumentace pro stavební povolení a přípravu dotační žádosti z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

Finance jsou určeny na projekty „Naučná stezka od renesance k baroku“ a na „Muzeum hornictví – závod Hřebeč.“

„Předmětem projektu „Naučná stezka od renesance k baroku“ je dokončení obnovy zámeckého komplexu, zpřístupnění velké Křížové cesty, která byla plánovaná už našimi předky, restaurování sousoší Kalvárie, renovace parku na Křížovém vrchu, renovace cesty na hřbitov a renovace Lapidária na hřbitově,“ informuje místostarosta města Václav Mačát a dodal: „Bude završena obnova zámeckého komplexu s cílem propojení centra města s podzámčím, případně i s budoucím městským parkem na Knížecí louce. Křížová cesta bude začínat ve farním kostele a končit na Kalvárii.“

Projekt zahrnuje také renovaci nevhodné přístupové cesty od „Schodů mrtvých pro živé“ až po vstup do Lapidária přes hřbitov, zpřístupnění Lapidária, restaurování kamenných náhrobků Lapidária, které mají velkou historickou hodnotu. Přímé realizační výdaje projektu se předpokládají ve výši cca 28 mil. Kč. Předpokládaná výše dotace je dle konzultací se zpracovatelem dotačních žádostí max. 92,5 % přímých realizačních výdajů tj. uznatelných nákladů. Reálná předpokládaná výše dotace se odhaduje na 85%. Celková předpokládaná spoluúčast města by neměla přesáhnout částku 5 mil. Kč.

Muzeum hornictví Druhý projekt třebovských se zabývá vytvořením muzea hornictví na Hřebči v areálu bývalého dolu Hřebeč. „Součástí projektu je vytvoření prohlídkové trasy a expozice v Jihlavské štole dlouhé 150 metrů, s ukázkami ražby důlních děl, důlní mechanizace a prostorem jízdy důlních osobních vlaků. Myslí se i na parkoviště a přestavbu budovy vrátnice na provozní prostory a sociální zařízení. Muzeum bude navazovat na Hřebečské důlní stezky a naučnou stezku Lesů ČR.. Prostřednictvím úzkokolejky se v budoucnu stezky propojí s Průmyslovým muzeem v Mladějově,“ řekl Václav Mačát. Přímé realizační výdaje projektu se předpokládají ve výši cca 7,8 mil. Kč. Reálná předpokládaná výše dotace se odhaduje na 85%. Celková předpokládaná spoluúčast města by neměla přesáhnout částku 1,2 mil. Kč.

Vytvořeno 26.8.2009 14:26:22 | přečteno 348x | ernest