Novinky v připravovaném zákoně o odpadech

Výstřižek
Do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se dostává balíček nové odpadové legislativy, jehož cílem je zvýšit třídění a recyklaci odpadů a zároveň redukovat možnost skládkování. Nová legislativa by mohla začít platit už od roku 2021. Moravská Třebová se na změny připravuje s předstihem již nyní.
Cílem novelizace legislativy je především zvýšit míru třídění a recyklace odpadů. Podle povinných evropských cílů musí Česko již v roce 2025 recyklovat veškerý svůj komunální odpad z 55 % (o 16 % více než nyní). V roce 2030 pak musí být v Česku recyklováno až 60 % komunálního odpadu.

Navrhované novinky v odpadovém hospodářství

  • Postupné navyšování poplatku pro obce za ukládání odpadů ze současných 500 Kč až na 1850 Kč za tunu odpadu v roce 2029. Obce, které dokáží dostatečně třídit, přitom budou finančně zvýhodněny.

  • Zavedení možnosti úspory pro jednotlivé občany, kteří za svoz odpadu zaplatí podle toho, kolik komunálního odpadu skutečně vyprodukují.

  • Povinnost odděleného sběru textilu od roku 2025.

„Toto všechno musíme zahrnout také do budoucího plánování v Moravské Třebové. Otázkou není, kolik platíme dnes, ale kolik zaplatíme za 10 let. Aktuální poplatek za komunální odpad máme nastaven na 700 Kč za poplatníka. Jeho budoucí podobu ovlivní nejen navyšování poplatků pro obce za ukládání odpadů, ale také aktivita každého z nás. Pokud nebudeme třídit, můžeme čekat další zdražování poplatku za komunální odpad. Závěr je tedy jednoduchý. Jedině vzorným tříděním plastu, papíru a bioodpadu nakonec všichni ušetříme. Některé obce teprve začínají. My máme výhodu, protože problematiku odpadů řešíme již od roku 2017. I přesto máme před sebou stále hodně práce včetně úpravy kontejnerových stání, nákupu nádob a kontejnerů do vybraných lokalit, úpravy provozu sběrného dvora a mnoho dalšího. Pevně věřím, že cesta společného úsilí o třídění odpadů je jedinou správnou cestou. Děkuji všem, kteří ji přijali za svou,“ vysvětluje místostarosta Miloš Mička.


Vytvořeno 30.1.2020 11:23:58 | přečteno 566x | v.dokoupil