O „ošetřovné“ pro OSVČ bude možné žádat od 1. dubna

Osetrovne

Osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ), které musí v souvislosti s karanténou zůstat doma s dítětem nebo hendikepovaným člověkem, a nemohou podnikat, bude náležet dotace, obdoba "ošetřovného". Pomoc bude vyplácet ministerstvo průmyslu a obchodu.


Žádost o poskytnutí podpory bude v brzké době k dispozici na webových stránkách včetně příloh. Po vyplnění ji OSVČ bude moct podat přímo na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR prostřednictvím datové schránky wnswemb (do předmětu uvést fpmpo20), nebo e-mailem s elektronickým podpisem na adresu fpmpo20@mpo.cz (do předmětu uvést fpmpo20), nebo poštou na adresu ministerstva Na Františku 32, 110 15, Praha 1 (obálku označit fpmpo20). Žádost vyhodnotí MPO, rozhodnutí o tom, zda dotace bude či nebude možné vyplatit, pošle OSVČ. Dotace náleží všem OSVČ, ne jen podnikajícím podle živnostenského zákona.   

• O „ošetřovné“ bude moct požádat OSVČ pečující o dítě/děti mladší 13 let, které navštěvují školy i jiná dětská zařízení nyní uzavřená kvůli koronaviru, pokud na stejné dítě/děti nečerpá tuto dotaci nebo jiný kompenzační příspěvek žádná jiná osoba. Platí, že dítě/děti musí být v den podání žádosti o dotaci mladší 13 let. K žádosti o ošetřovné na dítě z uzavřené MŠ je třeba přiložit následující ikona souborudoklad o uzavření MŠ.

Na podporu ve formě dotace bude mít nárok také OSVČ pečující o nezaopatřené dítě/děti do 26 let věku, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách a nemůže navštěvovat školu uzavřenou kvůli koronaviru.

Podpora se vztahuje i na OSVČ, která pečuje o osobu/osoby zdravotně postižené aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách.

Žadatel o příspěvek:

musí být při podání žádosti a po celou dobu čerpání dotace OSVČ na hlavní činnost; prokáže čestným prohlášením

musí být zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě; prokáže čestným prohlášením

musí být malým a středním podnikatelem, prokáže čestným prohlášením

nesmí mít žádné nedoplatky vůči Finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení či zdravotní pojišťovně; prokáže čestným prohlášenímVytvořeno 27.3.2020 10:33:47 | přečteno 450x | horackova.pavlina