Občané v ověřovací anketě určili pořadí nejpalčivějších problémů ve městě

Zdrave mesto logo

Výstupem ankety je osm hlavních problémů, které budou předloženy k projednání radě města a následně také zastupitelstvu města. Po přijetí radou města a zastupitelstvem města a stanovení jednotlivých garantů budou uvedené problémy zařazeny do projektového zásobníku Strategického plánu rozvoje města.

Do ankety v papírové podobě se zapojilo 463 respondentů, z toho bylo 5 lístků neplatných z důvodu jiné úpravy. Přes internet se zapojilo 405 respondentů – z toho 40 respondentů hlasovalo neplatně. Výsledky ankety byly podle daných platných pravidel tzv. „metodou ověřování“ mixovány s výsledky z Veřejného fóra a k tzv. ověření došlo u sedmi problémů. K těmto sedmi byl přiřazen ještě další bod, který se v anketních lístcích objevil jako „Další problém“, a to Rekonstrukce zahrady MŠ Piaristická, který obdržel 91 hlasů.

V rámci Veřejného fóra a v rámci ankety bylo naformulováno mnoho dalších připomínek a podnětů ke zlepšení kvality života v našem městě, které budou předloženy radě města a poté i zastupitelstvu města k projednání.

Výsledných osm problémů: (podrobnou tabulku naleznete ikona souboruzde)

  • Civilizovat autobusové nádraží;
  • Zřídit cyklostezku MT – Staré Město a MT – Útěchov;
  • Vybudovat chodník Udánky - Nádražní ulice;
  • Vybudovat Nový krytý bazén + wellness;
  • Rekonstruovat bazén ZŠ Palackého;
  • Umístit nové herní prvky na zahradu u MŠ Tyršova;
  • Vybudovat kulturní multifunkční sál (400 osob);
  • Rekonstrukce zahrady MŠ Piaristická


Vytvořeno 11.4.2018 9:51:49 | přečteno 340x | v.dokoupil