Občanské informační centrum poskytuje výpisy z katastru nemovitostní

Dnešnímdnem 2. ledna 2007, začalo Občanské informačním centrum (OIC) na ul. Olomoucké č.o. 2, poskytovat občanům novou službu Výpis z katastru nemovitostí , občan již nebude muset jezdit pro tento výpis na Katastrální úřad ve Svitavách. Každá výstupní sestava je opatřena elektronickou značkou, číslem jednacím a doložkou, ve které ověřující osoba opatřuje vytištěnou sestavu svým razítkem a podpisem. Takto vybavený výpis z katastru nemovitostí pak nabývá právní sílu veřejné listiny (ve smyslu zákona 81/2006 Sb z 10.2.2006, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb ., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Výstupy jsou poskytovány z centrální databáze informačního systému katastru nemovitostí (ISKN) v rozsahu celé ČR. Cena vydaného výpisu je dána zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a je stanovena ve výši 50,- Kč za každou stranu výpisu.

Vytvořeno 2.1.2007 15:16:27 | přečteno 282x | ernest