Občanské intormační centrum rozjíždí novou službu pro občany

Občanské informační centrum bude od 1. června poskytovat občanům další novou službu Výpis z obchodního rejstříku . Zájemci o tuto službu nebudou již muset jezdit pro tento výpis až na Krajský soud do Pardubic nebo Hradce Králové, informuje Pavel Šafařík, vedoucí odboru vnitřních věcí. Každá výstupní sestava bude opatřena elektronickou značkou, číslem jednacím a ověřovací doložkou, ve které ověřující osoba opatřuje vytištěnou sestavu svým razítkem a podpisem. Takto vybavený výpis z obchodního rejstříku pak nabývá právní sílu veřejné listiny (ve smyslu zákona 81/2006 Sb. z 10.2.2006, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Výstupy jsou poskytovány z centrální databáze Obchodního rejstříku a sbírky listin Ministerstva spravedlnosti České republiky. Žadatel si muže zvolit, zda chce zobrazit výpis platný (aktuálně platný výpis bez vypsaných změn) nebo výpis úplný (kompletní výpis se všemi provedenými změnami v historii), říká Šafařík. Cena vydaného výpisu je dána zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a je stanovena ve výši 50,- Kč za každou stranu výpisu.

Vytvořeno 28.5.2007 9:58:49 | přečteno 351x | ernest