Občany v Moravské Třebové čeká zdražení poplatků za svoz odpadů

Zastupitelé města rozhodli, že zvýší o třicet šest korun poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Každý obyvatel města tak v letošním roce zaplatí 492 korun, informuje starosta města Josef Ošťádal.

Město s více než 11.137 obyvateli přesto svoz a likvidaci odpadu dotuje. Poplatek zahrnuje dvě složky, jež se sčítají. První je paušální v maximální výši 242 korun. Sazba u druhé části vychází ze skutečných nákladů na svoz netříděného odpadu v předchozím roce, jež se rozpočtou mezi obyvatele. ‚Skutečné náklady na likvidaci komunálního odpadu dosáhly roce 2007 skoro pět a půl milionů korun. Na každého obyvatele tak vychází celkový poplatek ve výši 492 korun,‘ vysvětlila vedoucí odboru majetku města a komunálního odpadu Viera Mazalová. Město stále drží poplatek pod maximální možnou výší 500 korun za rok. Umožňuje to podle Mazalové třídění odpadu, který město prodává. Získané prostředky město investuje zpět do systému odpadového hospodářství.Od poplatků jsou osvobozeny např. osoby, které jsou v pořadí třetím a dalším nezaopatřeným dítětem v rodině, se zdržují v příslušném kalendářním roce nepřetržitě nejméně 6 měsíců mimo území České republiky nebo jsou hlášeny k trvalému pobytu v objektech Sociálních služeb města Moravská Třebová v části domova pro seniory. Padesáti procentní úlevu mají osoby starší 80 let, počínaje rokem, ve kterém dovrší 80. rok věku.Občané mohou poplatek složit v hotovosti do pokladny Občanského informačního centra (OIC) se sídlem na ul.Olomoucká č.o.2 nebo do pokladny odboru majetku města a komunálního hospodářství. Také je možné se na tato místa dostavit a vyzvednout si složenku k úhradě poplatku, vysvětluje úřednice odboru majetku města Hana Matyášová.Poplatek je možno uhradit bezhotovostně na účet města Moravská Třebová vedeného u Komerční banky a.s. nebo u České spořitelny a.s. Při této formě úhrady si však musí poplatník (popř.zástupce poplatníků) předem vyžádat číslo variabilního symbolu na odboru majetku města a KH, v Občanském informačním centru nebo na odboru finančním. Požádat o přidělení variabilního symbolu lze osobně, telefonicky (tel. 461353111) nebo elektronickou poštou (adresa: posta@mtrebova.cz) Poplatek je splatný jednorázově v termínu do 31.3.2008. Pokud celková výše poplatku za odpad placená zástupcem přesáhne částku 600,–Kč, může být tato platba rozdělena do dvou stejných splátek, které jsou splatné v termínech do 31. 3. 2008 a 30. 9. 2008. Poplatníci, kteří platili poplatek za odpad v předchozích letech převodem z účtu, mohou využít již přidělený variabilní symbol i pro rok 2008.

Vytvořeno 3.1.2008 9:16:52 | přečteno 387x | ernest