Občany v Moravské Třebové čeká zdražení poplatku za svoz odpadů

Zastupitelé města rozhodli, že zvýší o osm korun poplatek za svoz a likvidaci komunálních odpadů.

„Každý obyvatel města tak letos zaplatí pět set korun“ řekl starosta města Josef Ošťádal.

Město Moravská Třebová bylo nuceno přistoupit ke zvýšení poplatku na maximálně možnou výši a to z důvodu zvýšení nákladů na likvidaci odpadů, zejména nákladů za uložení plastu a papíru. Dalším faktorem bylo snížení počtu obyvatel trvale bydlících v Moravské Třebové. Ani toto navýšení však nepokryje skutečné náklady, které bude muset město dotovat z vlastního rozpočtu. Náklady na svoz komunálního odpadu činily v roce 2009 šest milionů sedm set tisíc korun. Předpoklad pro rok 2010 počítá s navýšením na částku sedm milionů sedm set tisíc korun.

I přes zvýšené náklady na likvidaci, ponechali zastupitelé již zavedená osvobození a úlevy od poplatku. Například osoby, které jsou v pořadí třetím a dalším nezaopatřeným dítětem v rodině, které se zdržují v příslušném kalendářním roce nepřetržitě nejméně 6 měsíců mimo území České republiky nebo jsou hlášeny k trvalému pobytu v objektech Sociálních služeb města Moravská Třebová v části domova pro seniory. Padesáti procentní úlevu mají osoby starší 80 let, počínaje rokem, ve kterém dovrší 80. rok věku (celé znění vyhlášky č. 2/2009 lze najít na stránkách města www.mtrebova.cz). Poplatek je splatný, tak jako v předcházejících letech, do 31.03. 2010. Úhradu lze provést v hotovosti do pokladny Občanského informačního centra (OIC) na ul. Olomoucká č.o. 2 nebo do poklady odboru majetku města a komunálního hospodářství. Při bezhotovostní úhradě na účet města Moravská Třebová si musí poplatník předem vyžádat číslo variabilního symbolu (OIC, odbor majetku města nebo finanční odbor). Požádat o přidělení čísla VS lze osobně, telefonicky nebo elektronickou poštou. Poplatníci, kteří hradili poplatek převodem z účtu již v předchozích letech, mohou využít již přidělený variabilní symbol.

Vytvořeno 21.12.2009 13:43:24 | přečteno 481x | ernest