Obnova katastrálního operátu v katastrálním území Moravská Třebová

Dle oznámení Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrálního pracoviště Svitavy byla dne 28. 2. 2006 dokončena obnova katastrálního operátu katastrálního území Moravská Třebová.V období od 10. 4. 2006 do 24. 4. 2006 je obnovený katastrální operát vyložen k veřejnému nahlédnutí v budově Městského úřadu v Moravské Třebové, nám. T.G.Masaryka č.o. 29. Po celou dobu vyložení se mohou vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění seznamovat s výsledky obnovy katastrálního operátu.Doporučujeme proto všem oprávněným dostavit se do budovy Městského úřadu v Moravské Třebové, nám. T.G.Masaryka č.o. 29, zadního traktu, II. patro, dveře č. 30 ve výše uvedeném období vždy v pracovních dnech pondělí a středa od 9,00 do 11,30 a od 12,30 do 17,00 hodin, úterý, čtvrtek a pátek od 8,00 do 11,30 a od 12,30 do 14,00 hod.I když obnovou katastrálního operátu nedošlo ke změně hranic pozemků, došlo u některých pozemků ke změně výměry, což má za následek další povinnost vlastníků a oprávněných osob a to podat u příslušného Finančního úřadu nové, nebo dílčí přiznání k dani z nemovitosti v termínu do 31. 1. 2007. U pozemků vedených ve zjednodušené evidenci navíc dochází k jejich přečíslování, které se může dotknout také pozemků vedených v evidenci katastru nemovitostí. U těchto pozemků přechází povinnost podat výše uvedené přiznání k dani z nemovitosti na vlastníka. Podrobné informace lze získat na Finančním úřadě Moravská Třebová.

Vytvořeno 13.4.2006 13:07:54 | přečteno 376x | ernest