Obnova první kaple Křížové cesty

Na svahu kopce Křížový vrch jsou umístěny čtyři kapličky, postavené kolem roku 1723, které měly být součástí předpokládané velké Křížové cesty, začínající ve farním kostele a končící u sousoší Kalvárie.Kapličky stojí slohově blízko tvorbě Giovani Santiniho.

Kaple Křížové cesty jsou stavbou vrcholně barokní. Mají složitý půdorys, který se odráží ve tvaru mansardové zvonové střechy a kopule, která je podložena profilovou římsou. Bohužel zevnějšek byl hrubě zjednodušen při předešlých opravách. V roce 2002 byla provedena obnova střešní konstrukce a střešní krytiny první kaple. V těchto dnech probíhá dokončení obnovy první kaple Křížové cesty. Stavební práce, které na kapli proběhly byly běžné údržbové. Byla opravena vnější již dožilá, nesoudržná, novodobá omítka, vč. sanační omítky do výšky 1 m, nátěr fasádní omítky v odstínu – lomená bílá, došlo k výměně z památkového hlediska zcela nevhodných vstupních dveří za dveře kazetové, k opravě stávajících oválných oken a mříží, dále byly vyspraveny i omítky vnitřní. Kolem kapličky byla odkopána zemina a vytvořen okapový chodníček. Provedenými pracemi nedošlo k zásahům do historických konstrukcí, ani k narušení památkové hodnoty objektu. Na obnovu 1. kaple získalo město dotaci ve výši 200.000,– Kč z programu Podpory obnovy kulturních památek nacházejících se mimo Městskou památkovou rezervaci z Ministerstva financí České republiky. Vlastní podíl města byl ve výši 40.000,– Kč a tedy celkové náklady obnovy byly ve výši 240 tisíc Kč. Pokud se městu v příštích letech podaří získat dotace z výše uvedeného programu, budou obnovy dalších třech kaplí pokračovat.

Vytvořeno 26.11.2008 10:03:12 | přečteno 435x | ernest