Obnova zámeckých sklepů, hradebního systému a nádvoří zámku

Zámek v Moravské Třebové patří mezi nejcennější historické památky. Vznikl na místě původního gotického hradu a jeho současný vzhled je poznamenán požárem z pol. 19. století.Obnova a revitalizace zámku byla zahájena od r. 1996 a v podstatě byla zakončena rekonstrukcí střechy v loňském roce. Letošní rok je rokem obnovy zámeckých sklepů. Dokončením obnovy hradeb a zámeckých zahrad v následujících letech se zpřístupní a využije naše významná dominanta městské památkové rezervace, tím dojde ke zvýšení atraktivnosti města z hlediska rozvoje cestovního ruchu. Posledními neopravenými prostory jsou zámecké sklepy, které se díky Programu záchrany architektonického dědictví z Ministerstva kultury (dotace ve výši 85% celkových nákladů) v současné době obnovují. Sklepy jsou autentickým dokladem vývoje zámku od jeho nejstaršího gotického období až po období klasicismu. Nachází se zde takové prvky jako např. dochována vápenka, sgrafity, které dokazují, že v těchto prostorách byla věznice, gotické omítky vč. zbytků šalování. Ve většině veřejnosti zpřístupněných kulturních památek, jsou právě sklepní prostory turisticky nejzajímavější. Otevření sklepů pro veřejnost v r. 2007 bude zajímavým příspěvkem k oslavám 750 let založení našeho města.Dále byla v letošním roce zahájena obnova hradeb z jižní strany, které byly ve velmi špatném stavu, části opevnění jsou staticky narušené. Hradby se postupně rozebírají a znovu vyzdívají z kvalitního kamene. Kryté budou pultovou stříškou z tašky pálené - bobrovky. Obnova hradebního systému je částečně hrazena z Programu regenerace Městské památkové rezervace z Ministerstva kultury (dotace ve výši 20%). Hlavní zámecké nádvoří o ploše 840 m2 také prochází v současné době rekonstrukcí. Díky Regionálního programu podpory rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů z Ministerstva pro místní rozvoj (dotace ve výši 50%) bude mít nádvoří nový kabát ze žulových kvádříků, zároveň bude osvětleno pro pořádání veřejných kulturních akcí.

Vytvořeno 22.8.2006 15:37:10 | přečteno 287x | ernest