Od 1. 1. 2015 aktualizován ceník parkování

Stání Zámecká.jpg

Mění se cena lístků pro parkovací automaty pro území historického centra, platí i další novinky.

Doplnění stávajícího Ceníku úhrady za pořízení parkovacího lístku prostřednictvím parkovacích automatů a za pořízení parkovací karty a parkovací známky v Moravské Třebové projednala v polovině roku 2014 rada města. V diskusi byly zvažovány návrhy různých variant změn. Usnesením rady byly uloženy doplnění a úpravy stávajícího ceníku vydaného na základě zmocnění v článku 2 odst. 4 nařízení rady města Moravská Třebová č.1/2009, o vymezení místních komunikací nebo jejich úseků ve městě Moravská Třebová, které lze užít ke stání silničních motorových vozidel za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy.

Doba pro placené parkování je ve dnech pondělí až sobota od 7:00 hod. do 19:00 hod. 

Rada města vydala 14. 8. 2014 na základě ustanovení odst. 4 článku 2 nařízení rady města č.1/2009 nový ceník s platností do 31. 12. 2014.

Od 1. 1. 2015 platí ceník v aktualizované podobě.

Změny: lístky pro parkovací automaty pro území historického centra = zvýšení ceny za parkování na 10 Kč za hodinu (původně 5 Kč). Pro zámecké parkoviště zůstává cena 5 Kč za hodinu. Nově je nastavena sazba pro autobusy na 10 Kč za hodinu a nově je osvobození od úhrady za stání – pro uživatele vozidel, kteří se zúčastní svatebního obřadu, po dobu jeho konání.

Pro parkovací karty/známky:

• občané s trvalým pobytem v historickém centru – beze změn (tzv. levná karta)

• nově „levná karta“ pro vlastníky nemovitosti v historickém cen­tru

• pro podnikající osoby se sídlem/provozovnou v historickém centru – beze změn (nově je upřesněno, že "levnou kartu“ nelze pořídit pro zaměstnance takové osoby).

Odbor dopravy MěÚ

Vytvořeno 4.1.2015 19:58:12 | přečteno 1562x | ernest