Od 17. října úplná uzavírka silnice č. I/35 v k.ú. Moravská Třebová a Linhartice

Dopravní omezení a uzavírka mostu na obchvatu města. Úplná uzavírka od 17. 10. do 15. 11. 2009 – most na obchvatu v Moravské Třebové. Důvodem jsou opravy mostu.

Objízdná trasa: Silniční provoz po dobu konání prací na silnici I/35 bude sveden pod ochranou přechodného dopravního značení a dopravního zařízení přes město Moravská Třebová po silnici III/3711 po ulici Olomoucká, dále po silnici II/368 po ul. Komenského a Brněnská na okružní křižovatku se silnicí I/35. V 1. etapě (při částečné uzavírce) bude na objížďku převeden pouze směr Mohelnice – Svitavy, doprava ve směru Svitavy – Mohelnice bude vedena středem mostu (po stavbě) v jízdním pruhu o celkové šířce min. 4,0 m. Ve 2. etapě (při úplné uzavírce) bude na objízdnou trasu převeden ze silnice I/35 veškerý provoz. Délka uzavřeného úseku: cca 2,0 km ( z toho vlastní úsek opravy mostu 0,335 m), délka objízdné trasy cca 2,5 km

Žádáme řidiče, aby respektovali dopravní značení a přechodná omezení na trase přes město. Na trase objížďky městem bude prováděn ve zvýšené míře dohled Policie ČR. Stav dopravy bude neustále vyhodnocován a monitorován investorem a policií České republiky.

U z a v í r k a silnice I/35

  1. č á s t e č n á (1. etapa prací)
  2. ú p l n á (2. etapa prací).

2. Místo uzavírky: Silnice č. I/35 v k.ú. Moravská Třebová a Linhartice, most ev.č. 35–111B v silničním km cca 192,673.

3. Důvod uzavírky: oprava mostu (estakády na obchvatu města Moravská Třebová) v rámci stavby „I/35 Moravská Třebová, most ev.č. 35–111B“.

4. Termín uzavírky :

  • Termín částečné uzavírky (ad 1a) 1. etapa : od 1. září 2009 do 16. října 2009
  • Termín úplné uzavírky (ad 1b) 2. etapa : od 17. října 2009 do 15. listopadu 2009.
Vytvořeno 31.8.2009 10:46:47 | přečteno 708x | ernest