Od listopadu zodpovídá za úklid chodníků město

Moravskou Třebovou zanedlouho čeká křest ohněm. Od začátku listopadu vstoupí v platnost „chodníková novela“ neboli zákon, který převádí povinnost uklízet chodníky na jejich vlastníka. A tím je město.

Až dosud přitom platilo, že o úklid chodníku se staral majitel přilehlé budovy. To přestane fungovat a vedení moravskotřebovské radnice bude muset najít finanční prostředky, ze kterých bude údržbu chodníků financovat. „Je velmi těžké odhadnout tu částku, protože se může lišit podle mnoha faktorů, především podle délky zimy. V současné době uklízíme 6 km chodníků, od listopadu to bude 26 km. Od ledna do března letošního roku jsme investovali do zimního úklidu již 1,3 mil. korun. Velmi hrubým odhadem se tato částka může navýšit až čtyřnásobně,“ počítá starosta města Josef Ošťádal.

S nápadem, aby chodníky uklízeli jejich vlastníci, přišel teplický primátor a senátor Jaroslav Kubera, kterému přišlo absurdní, aby majitel nemovitosti odpovídal za chodník, který není jeho. Nově tedy bude platit, že za úklid chodníku, a hlavně za škodu na něm způsobenou, bude ručit jeho vlastník. Pokud si tedy někdo na zledovatělém chodníku zlomí končetinu, bude u soudu nejčastěji žalovat město. K tomuto ale vedení radnice udělalo opatření.

„Byl zpracován nový plán zimní údržby komunikací, včetně chodníků. Město je rozděleno na úseky podle kategorie naléhavosti údržby. Technické služby zajistí na těchto úsecích odstraňování sněhu a posyp náledí do určité stanovené doby. Ta bude pochopitelně odstupňována podle naléhavosti a frekvence dopravního využití komunikace,“ uvedl Josef Ošťádal a dodal: „Město si tak pojistí, kdy je povinno případně zodpovídat za úrazy vzniklé pádem chodce na ledovce. Pokud k němu dojde do časového limitu plánovaného úklidu, nebude moci občan na městu požadovat finanční odškodnění úrazu. Pokud k takovéto povinnosti dojde, město zaplatí sankci ze svého pojištění. Musí se ale prokázat, že chodník nebyl uklizen podle schváleného plánu.“

Podle slov starosty Josefa Ošťádala nejde městu jako majiteli o to, kdo je za co zodpovědný, ale o to, aby chodníky byly v zimním období uklizeny a co nejlépe sloužily svému účelu, tedy bezproblémové chůzi občanů města.

„Novelu zákona jako starosta města vůbec nevítám. Trochu mi totiž připomíná známé přísloví „Co Tě nepálí, nehas!“. Mění se dosud ustálená zvyklost již z dob Rakouska-Uherska, kdy bylo ctí i prestiží majitelů domů starost o to, jak vypadá chodník před jejich majetkem. Tím, že se o jeho stav starali, dávali veřejnosti najevo, že jim není vůbec jedno, jak město vypadá. Proto bych rád nyní, kdy se rychle blíží zimní období, apeloval na nás všechny, aby novela zákona neznamenala žádnou změnu v zaběhlých zvyklostech v údržbě chodníků,“ řekl Ošťádal.

Město bude při úklidu chodníků využívat také institutu veřejné služby. Jedná se o dlouhodobě nezaměstnané, kteří pokud odmítnou veřejnou práci pro město, budou dostávat jen dva tisíce dvacet korun měsíčně.

Vytvořeno 14.10.2009 16:44:27 | přečteno 452x | ernest