Odbor majetku města nabízí občanům pomoc s přihlášením do systému MESOH

informace o místním poplatku za odpad 2018

Občané, kteří dosud nejsou přihlášeni v systému MESOH (systém pro třídění komunálního odpadu z domácnosti), mají zájem o zavedení do systému a nejsou schopni toto přihlášení provést doma sami, se mohou dostavit na odbor majetku a komunálního hospodářství (zadní trakt budovy nám. T. G. Masaryka) nově každé pondělí a středu v čase od 16:00 do 17:00 hodin. 

Prosíme občany, aby chodili pouze v uvedeném čase, který je přizpůsoben činnosti zaměstnanců odboru a zároveň časovým možnostem pracujících obyvatel. Je nutné si s sebou přinést přihlašovací údaje, které jsou uvedeny na boku archu s malými barevnými čárovými kódy (najdete je ve velké obálce, která vám byla doručena v loňském roce). Pokud se rozhodnete třídit do společných kontejnerů na tříděný odpad (žlutý a modrý), je nutné z těchto kontejnerů opsat čísla čárových kódů a tyto údaje vzít s sebou. Bez těchto dvou základních údajů nebude možné zavedení do systému provést.
Vytvořeno 18.4.2018 10:28:08 | přečteno 482x | v.dokoupil