Odbor majetku o adventní neděli

advent14.jpg

Dne 30. 11. 2014 jsme společně s Kulturními službami města zorganizovali první celodenní adventní neděli v našem městě. V tento den jsme spojili tradiční mikulášský jarmark s adventními trhy a kulturním vystoupením našich spoluobčanů všech věkových skupin.

Potěšilo nás, že tuto akci lidé navštívili v hojném počtu a pomohli tak navodit dobrou atmosféru přicházejícího vánočního času. Touto cestou bychom chtěli poděkovat dětem a pracovníkům Speciální základní školy Moravská Třebová, kteří svými pracemi vyzdobili vestibul radnice, dále Střední integrované škole Moravská Třebová a firmě Moravec – pekárny za sponzorsky poskytnuté občerstvení pro více než 100 účinkujících. Velký dík patří všem účinkujícím: žákům Gymnázia, DDM, Divadelnímu kroužku J.K.Tyla, Fermátě, sboru Sociálních služeb města, Základní umělecké škole, dětem pod vedením paní Hany Dosedělové a mažoretkám. Kulturní služby zajistily k radosti všech dětí i dospělých živý betlém, který připomněl vánoční tradice. Díky patří taky všem obchodníkům na náměstí, kteří v neděli otevřeli a „šli“ do toho s námi. A nesmíme zapomenou na pracovníky Technických služeb, bez kterých by to snad ani nešlo.

Odbor majetku města MěÚ

Vytvořeno 2.12.2014 13:58:30 | přečteno 482x | ernest