Odkanalizování Udánek, Sušic a Boršova zahájeno podpisem smouvy

IMG_1652.JPG

V pátek 25. února byla podepsána smlouva o dílo na jeden z největších projektů města. Smlouvu podepsal starosta města a ředitel dodavatelské firmy Hochtief.

Hlavním cílem projektu je odkanalizování městských částí Udánky, Sušice a Boršov a celková rekonstrukce čističky odpadních vod. Stávající čistička již nesplňuje parametry dané současnou legislativou. Celkové náklady na tuto akci činí 255 mil.Kč včetně DPH, dotace poskytnuté Státním fondem životního prostředí dosahují výše 75% z celkových nákladů. „V současné době máme podepsánu smlouvu s vítězem výběrového řízení, firmou Hochtief. Jednotlivé fáze projektu budou upřesněny po dohodě s dodavatelem v tzv. harmonogramu prací“, uvádí Václav Mačát, místostarosta města. Fyzické zahájení stavby se předpokládá na jaře tohoto roku. Stavba bude probíhat až do poloviny roku 2013 a celkem se dotkne 600 domácností. O průběhu projektu a především o harmonogramu realizace dílčích úseků, tzn. které ulice budou uzavřeny, v jakých termínech apod., vás budeme informovat s dostatečným předstihem jak v Moravskotře­bovském zpravodaji, tak na stránkách města www.moravskatrebova.cz. Ve všech třech městských částech, jichž se projekt bezprostředně dotkne, budou uspořádány setkání s občany, na nichž bude vše podrobně vysvětleno.

Vytvořeno 1.3.2011 10:46:41 | přečteno 359x | ernest