Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou 2018

Tříkrálová sbírka 2018

Letos se konala Tříkrálová sbírka pod Charitou Moravská Třebová již po 18té a opět potvrdila štědrost našich občanů i ochotu koledníků. Celkový výnos sbírky v našem regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko a na území Velkoopatovicka činí částku 649 561,00 Kč, což je o 221 216 Kč více, než v loňském roce. Do více jak 50 měst, vesnic a vesniček vyšlo s koledou na rtech celkem 150 skupin koledníků, což je kolem 600 dobrovolníků!

Všem koledníkům, dospělým i dětem, patří náš upřímný dík! Velké poděkování patří také všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci sbírky, zejména jednotlivým koordinátorům a charitním pracovníkům, starostům, starostkám a zaměstnancům obecních úřadů, farnostem, bratřím Františkánům, školám, školkám. V rámci Tříkrálové sbírky pomohli s koledováním také klienti Charity, skauti, školní třída, školka, dětský domov, farní mládež.

Srdečné poděkování patří samozřejmě také všem štědrým dárcům, kteří naší charitě opět projevili svou důvěru.

Na závěr koledování byly ve spolupráci s Římskokatolickou farností  Mor. Třebová a Jevíčko, Městem a ZUŠ Jevíčko zorganizovány dva Tříkrálové koncerty - v klášterním kostele sv. Josefa v Moravské Třebové a v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jevíčku.

Odměnou pro koledníky je i letos Tříkrálové bruslení a Tříkrálové kino, čímž chceme poděkovat zejména dětským koledníkům.

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2018 plánujeme použít na: přímou pomoc potřebným, vybavení nově vzniklé Charitní pečovatelské služby, pořízení zdravotních pomůcek pro půjčovnu pomůcek a rozvoj dobrovolnictví.

Celorepublikový výnos Tříkrálové sbírky 2018 můžete sledovat na: www.trikralovasbirka.cz/vysledky

Ludmila Dostálová, MBA, ředitelka Charity Moravská Třebová
Bc. Božena Šplíchalová, koordinátorka TKS 2018
vytezek TKS 1
vytezek TKS 2
Vytvořeno 17.1.2018 8:51:15 | přečteno 412x | v.dokoupil