Ohlédnutí za Veřejným fórem a besedou s občany

beseda4

Aktivita rekordního počtu účastníků na veřejných akcích dne 26. února přinesla mnoho užitečných informací. Podněty občanů z besedy k odpadovému hospodářství zpracováváme a výstupy z Veřejného fóra v průběhu dubna podrobíme ověřovací anketě.

Veřejné fórum 2019

Na tradiční akci zavítalo rekordních 126 návštěvníků, kteří u kulatých stolů definovali problémy, které jednotlivé zájmové skupiny ve městě trápí nejvíce. Následujícím krokem bude ověřovací anketa, která v průběhu měsíce dubna prostřednictvím hlasování na webových stránkách a ve zpravodaji určí výsledné pořadí 10 nejpalčivějších problémů ve městě. Tento seznam bude následně předán vedení města k projednání a řešení.

Beseda s občany na téma odpadové hospodářství

Diskuzní setkání přineslo mnoho důležitých informací a postřehů. Mezi nejčastější patřily zejména následující dotazy a připomínky:

Kam s plechovkami a nápojovými kartony?

Nápojové obaly a obaly z plechu a hliníku lze vyhodit do žlutého kontejneru na plast. K dotřídění na plastové, hliníkové a kovové obaly následně dojde až na separační lince. Toto opatření s sebou nepřináší další finanční náklady. Občanům se tak nabízí dvě možnosti, jak správně třídit plechový odpad: 1) jednoduše do kontejneru na plast; 2) do pytle s přiděleným čárovým kódem.

Chybějící nádoby na bioodpad a kontejnery na separovaný odpad na náměstí a jeho okolí

V lokalitách, kde je nemožné nebo nevhodné použití kompostéru, bude možné využít speciálních nádob na bioodpad. Na jejich pořízení pracujeme, k dispozici budou v podzimních měsících.

Jaký dopad má systém MESOH na rozpočet města?

Souhrnné informace o finanční stránce celého systému odpadového hospodářství přineseme v samostatné zprávě.

Václav Dokoupil, mluvčí města

Vytvořeno 1.3.2019 11:00:18 | přečteno 630x | v.dokoupil