Opatření k zápisům do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2020/2021

kids 1093758 1920
Zápis k povinné školní docházce proběhne v termínu dle školského zákona od 1. do 30. dubna 2020 bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a dětí s odkladem povinné školní docházky.

Způsoby doručení přihlášky:

  • do datové schránky školy,
  • emailem s platným elektronickým podpisem,
  • poštou na adresu školy,
  • osobně do poštovní schránky umístěné na budově školy nebo osobně v kanceláři školy, ale jen po telefonické nebo emailové domluvě na konkrétní termín a hodinu.

Pokud bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků, např. emailem bez uznávaného elektronického podpisu, je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. Rozhodnutí o přijetí dítěte bude zveřejněno na webových stránkách školy během května. Prosíme rodiče, aby při zápisu dítěte k povinné školní docházce respektovali Obecně závaznou vyhlášku města Moravská Třebová č. 1/2016, o školských obvodech základních škol v Moravské Třebové.

Více informací najdete na webových stránkách jednotlivých základních škol, kde jsou k dispozici i kontakty pro případné dotazy týkající se plnění povinnosti školní docházky a zápisu.

Ivana Kelčová, odbor sociálních věcí a školství


Vytvořeno 1.4.2020 9:33:12 | přečteno 483x | v.dokoupil