Opravy komunikací a veřejných ploch v Boršově a Sušicích jdou do finiše

bagr1_0.jpg

Do konce května by měly být v částech města Boršov a Sušice dány do pořádku úseky, které byly doposud zasaženy dokončovacími pracemi v rámci projektu Odkanalizování Udánek, Sušic a Boršova. Upozorňujeme občany, že je nutno dbát zvýšené opatrnosti při pohybu na komunikacích a sledovat dopravní značení.

V průběhu měsíce května budou probíhat opravy místních a krajských komunikací dotčených výstavbou kanalizace a také terénní úpravy v částech města Boršov a Sušice. V Boršově probíhá odstraňování vad a nedodělků a jsou také řešeny nátoky do kanalizace. Tyto práce budou prioritně řešeny bezvýkopovou technologií, v opravdu nezbytných a výjimečných případech otevřeným výkopem. Dokončení prací se předpokládá do konce května.

Vytvořeno 3.5.2013 14:39:23 | přečteno 341x | ernest