Organizační změna ve struktuře městského úřadu

3V4O0372_1.jpg

Rozhodnutím rady města ze dne 21.1.2011 dochází ke změně v organizační struktuře Městského úřadu Moravská Třebová. K 31.1.2011 byl zrušen odbor investičního a regionálního rozvoje a k 1.2.2011 zřízen nový odbor rozvoje města.

Hlavními cíly této změny jsou:

 • zkvalitnění a zefektivnění procesů v oblasti rozvoje města
 • sjednocení činností souvisejících s rozvojem města do jednoho odboru
 • úspora mzdových nákladů v důsledku zrušení jednoho pracovního místa

Hlavní náplní odboru rozvoje města (ORM) je:

 • realizace rozvojových aktivit města na úseku
 • tvorby a aktualizace strategického plánu rozvoje města
 • zpracování a aktualizaci územně plánovací dokumentace města
 • realizace rozvojových projektů města
 • investiční výstavby města
 • projektového a dotačního managementu
 • projektu Zdravé město a místní Agendy 21
 • koordinace rozvoje města s rozvojem obcí regionu
 • propagace města a činnost mluvčí města

Na funkci vedoucího odboru rozvoje města bylo vyhlášeno výběrové řízení, do doby jmenování nového vedoucího odboru byl řízením odboru pověřen Ing. Miroslav Netolický.

Stanislav Zemánek, tajemník městského úřadu

Vytvořeno 1.2.2011 14:34:18 | přečteno 455x | ernest